Nová odhalení kolem Kraví hory - FRAMA už má v šuplíku projekt na zastavění a šokující výroky náměstka Macka

11.04.2013 22:11

Developerská a stavební společnost FRAMA si požádala o změnu územního plánu, který by plochy zeleně přeměnil na plochy pro zástavbu. To vše v místě u ul. Žižkova, která je určena pro hlavní vstup do budoucího parku na Kraví hoře. Firma oficiálně udává, že tak činí kvůli úpravě nástupu do Kraví hory (pro MFDnes jednatel FRAMy tvrdil, že na pozemku po změně územního plánu budovu stavět nechce. Naše zjištění však ukazují, že zřejmě nemluví pravdu...). Jak se ale ukazuje, důvod je „prozaičtější“. FRAMA má již v místě od architektů namalovanou jakousi budovu – oproti dnešní malé přízemní budově se má v místě objevit velice dlouhý objekt s neznámým počtem podlaží vzhledem k blízké budově VUT (což je míra, kam by se mohla i dostat) nelze vyloučit, že může být i šestipatrová! Z nákresu je také patrné, že případný objekt FRAMY je dokonce ještě delší než budova VUT! Developer by si tak zajistil stavební pozemky na velmi lukrativních místech, a to za plné pomoci města Brna!

Nabízí se však i jiná interpretace. Aktuálně jsou pozemky vedeny coby nestavební - určené pro zeleň. To se projevuje i v ceně - ta je nižší. Jediným hlasováním zastupitelstva a jejich přeřazením do jiné kategorie (umožňující již realizaci bytovky, multifunkčního centra) však jako mávnutím proutku rapidně stoupá cena - již se jedná o potenciální stavební pozemky. Pak třeba najednou město zjistí, že by přesto mohlo dané pozemky s FRAMou směnit, aby tedy "vyhovělo" obyvatelům Brna a realizovalo veřejný park. To už však bude směňovat (nebo třeba kupovat) své pozemky za dražší. Ze všeho tak profituje FRAMA (nebo i někdo další v pozadí?), která svou žádostí i schválením zastupitelstvem vydělá na pozemcích, na kterých nebude ani nic realizovat, ve všem ostatním (až na umožnění parku) město Brno a Brňané prodělávají. A přitom by stačilo vypořádat se území majetkově již nyní a nejít tak developerovi na ruku a sobě si ztěžovat situaci. Současný postup města Brna je tak přinejmenším podivný a vyvolává otázky, co za vším stojí...

Srovnejte sami:

                

Oproti současné podobě územního plánu je zřejmé, že v lokalitě by zůstal neveřejný, vklíněný pozemek, mohla by zde vzniknout nezanedbatelná soukromá budova, tím vším se zmenšit nástupní veřejný parkový prostor do Kraví hory, pohodlné oválné cesty by vystřídaly nepříjemná cik-cak cesta a schody.

Na městské Komisi rozvoje pro rozvoj (11.4.2013) se měl náměstek Ladislav Macek (ČSSD) hodně nelichotově vyjadřovat právě o aktivitách lidí, kteří nesouhlasí s upřednostňováním developerů na úkor Kraví hory, a to i výroky typu "přece Komise nebude uhýbat tlaku pár jednotlivců, kteří se tváří, že jsou většina". To je od sociálnědemokratického politika velice překvapivé. Cožpak si neuvědomuje, že o budoucí park připravuje i stovky lidí (a další generace) z hustě osídlených a dopravou trpících lokalit Veveří - Žižkova? Ti jsou mu jedno? To má radši developery?

 

Přitom už v prosinci 2007  zastupitelstvo Brno-střed rozhodlo, že se změnou (už tehdy FRAMA žádala!) nesouhlasí a preferuje, aby dané pozemky nabylo směnou město Brno. To by bylo optimální řešení – otázkou zůstává, na čem to „zamzlo“? Není bez zajímavosti, že když Frama dávala svou žádost využila dřívější svolení podepsané tajemníkem ÚMČ Brno-střed, kde ještě Brno-střed proti změně územnímu plánu nic nemělo, ale o následném usnesení zastupitelstva, které již  de facto daný soud ruší, se nějak nezmínila. Na druhou stranu  daný nesouhlas však příslušný odbor magistrátu měl a má, přesto nyní doporučil změnu územního plánu dále posuzovat. Tak Odbor územního plánování a rozvoje brání Brňany?

                                 

Zpět