Možnost připomínkovat nové změny územního plánu města Brna - Rezkova + Tomešova/Tvrdého do 4.12.2019

24.10.2019 18:43

Do 28. října každý z nás může připomínkovat změny Územního plánu města Brna. Ty jsou nyní projednávány v tzv. „zkrácenému postupu pořízení“ – kdy se jedná se o změny, které nejsou dotčeny Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a které nejsou změnami systémovými. Brno chce takto maximálně urychlit proces pořízení alespoň části změn ÚPmB, které mu dlouho leží na stole. Bohužel ne ve všech případech jsou jednoznačně pozitivní. Naší čtvrti se dotýkají tři změny – jedna na Hlinkách (změna z využití pro zdravotnictví na plochu smíšenou obchodu a služeb), druhá na Rezkově u Wilsonova lesa a třetí kolem bývalých vodojemů na Tvrdého a Tomešově.

U Rezkovy je problematické, že ze zeleně mění pozemek na stavební. Sice se dnes jedná o soukromou zahradu, ale s takovou změnou by v budoucnu mohla být parcela už ve Wilsonově lese normálně zastavěna. Druhá problematická změna je na Tvrdého/Tomešově, kdy se celá plocha vyhrazuje nově pro zdravotnictví a také pro parkování. Dané může znamenat větší zástavbu (a to až k hranicím stávajících obytných domů), ale také přivedení nové automobilové dopravy do této oblasti, což je nemilé (zejména když si uvědomíme, že se sem auta zase musí dostat právě přes obytnou zástavbu a vytížené křižovatky Hlinky/Lipová a Úvoz/Tvrdého).

Každý může uplatnit připomínky u Odboru úzeního plánování a rozvoje MMB - lhůta byla prodloužena do 4.12.2019.

Více informací zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/vybrane-zmeny/navrh/?fbclid=IwAR3wxBvsjZ5TOC7qxeBU7jfdBACmLZAop3FO1a_C9i73ybcPNBwUNN9XaSQ

Zpět