Město tají informace o Wilsonu, tvrdí sdružení - Brněnský deník 30.11.2012

01.12.2012 17:05

Listopad 2012. Už více než půl roku se naše sdružení nemůže dostat k dokumentům, jimiž disponuje město Brno a které přitom byly pořízeny z peněz Brňanů -jedná se zejména o text žaloby a další vyjádření stran v běžícím sporu u pražského soudu. Majetkový odbor brněnského magistrátu již čtyřikrát po sobě odmítl poskytnout informace z probíhající soudního řízení proti Ministerstvu obrany ČR. Už třikrát vydaná rozhodnutí zrušil nadřízený krajský úřad Jihomoravského kraje a přesto MMB v posledním případě zcela ignoroval závazné rozhodnutí kraje a počtvrté odmítnul dokumenty vydat. Dle našeho názoru tak porušuje jak správní řád, tak zákon o svobodném přístupu k informacím.

Město Brno zažalovalo ministerstvo na vrácení celé smluvní pokuty ve výši necelých 10 mil. Kč. Tu muselo Brno zaplatit v r. 2008, když se ukázalo, že Městská část Brno-střed uzavřením smluv s developerem porušilo smlouvu, kterou Brno bezplatně získalo bývalý vojenský objekt na Lerchově ul. Celá věc je známa také jako „kauza Wilson“, v níž byla v říjnu 2012 bývalá starostka Dagmar Hrubá odsouzena za zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku k tříleté podmínce.

Už v červnu 2012 si požádalo naše sdružení podle zákona o svobodném přístupu k informacím o kopii podané žaloby a protokolů z jednání a vyjádření jednotlivých stran. Chtělo vědět, jak si město ve sporu vede a za co veřejné prostředky vydává.

Asi ne náhodou se Magistrát města Brna často objevuje (naposledy tento rok jeho Odbor územního plánování a rozvoje) v nominacích ankety OTEVŘENO x ZAVŘENO, kde se hodnotí, jak se poskytují vyžádané informace, mezi institucemi v kategorii ZAVŘENO.

O celé věci napsal článek i Brněnský deník 30.11.2012, který najdete ZDE.

V daném článku náměstek primátora Oliver Pospíšil tvrdí, že jsme se o dané záležitosti na schůzce s ním nezmínili - opak je pravdou, ale asi to šlo mimo pozornost pana náměstka a už si nepamatuje, že i jemu jsme si postěžovali na přístup magistrátního odboru, který spadá do jeho komptetence.

Zpět