Masarykova čtvrť se těší z nových stromů

10.12.2010 18:52

KRAVÍ HORA

V polovině října 2010 uskutečnila se na Kraví hoře zatím nejmasivnější ucelená výsadba stromů za několik posledních desetiletí. I když to nemusí být na první pohled zřejmé, souvisí její realizace bezprostředně s rekonstrukcí Hvězdárny a planetária Brno. Při ní bylo nutno kvůli kolizi se stavbou pokácet několik stromů a v takovém případě zákon předpokládá, že bude uskutečněna výsadba náhradní. Pro Kraví horu byly zvoleny třešně a habry. Původní představa vycházela z ideového návrhu zahradní architektky Ing. Evy Wagnerové pro celou Kraví horu, který byl v rámci finálního rozhodování konzultován i s naším sdružením. Byť jsme měli určité obavy z řešení v podobě alejí, nakonec jsme se nechali přesvědčit, že zvolená varianta nebude příliš cizorodým prvkem a adekvátně doplní parkové cesty. Proto je možno se nyní těšit z nové aleje s již dospělejšími jedinci při vstupní cestě z nám. Míru.

Alej byla původně plánována i u cesty do svahu, vedoucí nahoru k hvězdárně, tzn. na straně „do volného svahu“. Toto řešení jsme však zde nepovažovali za nejvhodnější, a to zvláště proto, že se navazující svah v zimním období hojně využívá pro sáňkování a další zimní radovánky. Případné umístění stromořadí by bylo pro sáňkaře nebezpečné (viz četné úrazy v minulosti vinou tehdy nevhodně umístěných dřevin, laviček a patníků) a mohlo by tvořit i bariéru pro oblíbené podzimní pouštění draků. Také díky této „úspoře“ se našel prostor a finance pro jinou komplexní výsadbu, kterou jsme naopak považovali za prioritní. Řadová výsadba u Březinovy ulice naproti kostelu sv. Augustina totiž představuje vítaný příspěvek k odstínění Kraví hory od rušné ulice.

Celková realizace zohlednila i naše další doporučení: část Kraví hory byla využita pro roztroušenou solitérní výsadbu za hřišti u ul. Březinovy, kde se sledoval účel využití volné plochy a oddělení sousední zástavby a parku.

Těší nás, že rovněž naším přispěním se Kraví hora zase více zazelená, a děkujeme Ing. Elišce Wagnerové a řediteli hvězdárny Mgr. Jiřímu Duškovi, Ph.D., za jejich spolupráci a vstřícnost.

Následně byly realizovány ještě další výsadby – jednak solitérní nedaleko konečné zastávky a početnější jednořadová výsadba u cestičky souběžné se silnicí v blízkosti areálu Draken. 

 

RUDIŠOVA

Dlouhodobě jsme usilovali o nápravu stavu na Rudišově ulici – zde řada stromů zašla věkem a zejména pak stavební činností při rekonstrukci sítí. Tyto plochy má ve správě Veřejná zeleň města Brna. Relativně delší zpoždění jde na vrub správců sítí, kteří museli VZmB vyznačit vedení potrubí, aby nedošlo ke konfliktu s jejich trasou. Následně se jen čekalo na vhodný okamžik (podzim), který pak byl ještě oddálen kvůli výsadbě na České/Joštově, kde VZmB musela přednostně realizovat početné sázení.

Na Rudišově je tak vysazeno celkem 20 stromů - 17 javorů babyk (Acer campestre ´Elsrijk´– shodně např. na Veveří či Lidické) a 3 sakury (Prunus serrulata ´Kanzan´– podobně jako na Lerchově). Sakury byly zasazeny na základě přání obyvatel jednoho domu na Rudišově, takže po straně sudých čísel jsou vždy v určitém rytmu mezi javory vysazeny 3 sakury. Jednolitá výsadba sestávající pouze ze sakur nebyla preferována především z estetických a odborných důvodů. Stejný druh totiž najdeme i v dalších blízkých ulicích a vznikal by až příliš kompaktní celek. Ten by pak mj. mohl být i náchylnější na různá onemocnění, což by při zasažení celé populace jednoho druhu mohlo mít fatální důsledky.

Zde patří velké poděkování Ing. Alexandře Koutné, pracovnici VZmB, která s naším sdružením ochotně komunikovala, po jeho urgencích trpělivě vysvětlovala vzniklá zdržení a celou akci dovedla do úspěšného konce.

Fotografie výsadeb naleznete ZDE
Zpět