Krátké stanovisko primátora města Brna Onderky ke kauze Wilson !!!

06.10.2010 10:36

06.10.2010 | kauza Wilson

Otázka: Vážený pane primátore,

rád bych se Vás dotázal na problém, který Brno tíží už několik let a který – jak samozřejmě uznávám – nezavinilo přímo současné vedení města Brna, nýbrž radnice Brno-střed. Jedná se o využití bývalého vojenského areálu na nám. Míru v Masarykově čtvrti a de facto celou kauzu Wilson. Zajímalo by mě (a částečně hovořím i za ty dvě tisícovky signatářů petice Stop Wilson, která byla předána už v polovině r. 2007 i přímo Vám), co jste Vy, resp. vedení města zejména v poslední době udělali pro to, aby dané území bylo konečně využito pro volnočasové aktivity obyvatel (a nemyslím tím těch pár místností, co bylo jako „úlitba“ plánováno v objektu Wilson). Mrzelo mě, když jste se na prosincovém zastupitelstvu v r. 2008 při projednání dalšího řešení dané lokality zdržel hlasování a někteří Vaši kolegové dokonce hlasovali pro Wilson properity. Vždy jsem se domníval, že právě orientace na občana a nikoli na developera by měla být vlastní straně s vaším názvem. Máte tedy nějaké pozitivní zprávy pro Brňáky nebo pro developera? A co budete Vy, potažmo ČSSD na Brno středu (která tam je již 4 roky dokonce ve vedení celé radnice a ve věci nic fakticky ve výše uvedeném smyslu nezmohla) v této věci konkrétně podnikat v dalším volebním období?

Děkuji za Vaši odpověď

Ing. Jan Hobža

Odpověď: Vážený pane Hobžo,
řešení celé kauzy Wilson je do značné míry závislé na průběhu soudního řízení proti bývalé starostce Dr. Hrubé. Městský soud ve svém původním rozsudku v tzv. předběžné otázce označil nabývací smlouvu mezi Ministerstvem obrany ČR a městem Brnem za neplatnou. Rozsudek se sice nestal pravomocným, nicméně ve svém novém verdiktu může ovlivnit situaci kolem areálu. Domnívám se, že v současnosti neexistuje mnoho zastánců původního řešení náměstí Míru s velkým developerským projektem. Velká investice do dopravního řešení náměstí ani není prioritou města, koneckonců i kdyby byla, tak investiční prostředky města na nejbližší roky budou velmi omezené. Městská část Brno – střed uzavřela se společností Wilson Properity těžko vypověditelnou smlouvu, která rovněž velmi komplikuje řešení kauzy. Z tohoto důvodu byla započata jednání o možnosti smírného řešení tak, že by si investor od města koupil jiné pozemky a od smlouvy s městskou částí odstoupil. Případná další jednání však budou vedena až po komunálních volbách. I když se podaří kauzu vyřešit, areál bude stále svěřen městské části Brno – střed a jeho využití bude na její vůli a možnostech.
Kauza je daleko složitější a na vypsání všech souvislostí by bylo třeba mnohem více prostoru. Přesto doufám, že se mi podařilo podstatu vyložit.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Zdroj: https://www.romanonderka.cz/ptejte-se-rok2010.html?p=3

 

 

Zpět