Jaké cvičební prvky si přejete na Helgolandu?

12.04.2017 15:43

Městská část i na náš návrh uvažuje o zatraktivnění parku na Helgolandu. Pomoci by tomu mělo i osazení venkovních cvičebních strojů. Prvotní návrh zpracoval pan arch. Marek Holán (Zahradní a krajinářská tvorba,  spol. s r.o.), který byl projektantem parku Žlutý  kopec, a to ve dvou variantách.

 

První varianta upřednostňuje umístění prvků na ploše petanque hřiště, a to na podnět obyvatelky naší čtvrti s tím, že se zde hra stejně neprovozuje. Druhá varianta je navržena dle pohledu pana architekta na koncepční prostor parku. My bychom preferovali zachovat hřiště na petanque – je pravda, že zrovna nejmasovější zábava to asi není, ale je to i tím, že třeba přímo na místě není příliš propagovaná a třeba leckdo ani neví, že zde takové hřiště máme. Navíc po námi podporovaném propojení Vaňkova náměstí s Mendlákem a zkulturnění oblasti Helgoland II s možností vyhlídky (za stávající červenou skalou směrem na jih), se otevírají nové možnosti na využití parku.

 

Jde nyní o to, jakou variantu zvolit, případně, jak je modifikovat – a to jak co do umístění cvičebních prvků, tak do jejich skladby (kupř. jsme poněkud skeptičtí k umístění tzv. masážních prvků – po dešti nebo při jejich zašpinění nepředpokládáme, že by se k nim někdo rád „tulil“). Upřednostnili bychom třeba i umístění na asfaltovou plochu vzadu, která je t.č. nevyužitá, místo aby prvky ubíraly travní plochu.

 

Pište na osmc@email.cz nebo přímo na radnici zluty.kopec@brno-stred.cz – první uzávěrka návrhů/připomínek je 15.4.2017.

 

Dodavatelem cvičebných prvků by měla být společnost JOSLA Fitpark z Děčína, na jejichž internetových stránkách se můžete podívat i na výběr cvičebních prvků, kterých nabízí celkem 11. Odbor životního prostředí počítá s tím, že by je pořizoval postupně, a to vzhledem k jejich nemalé kupní ceně.

Zpět