Jak to bude dál s nám. Míru? Srpen 2015

30.08.2015 22:09

25. srpna 2015 se touto záležitostí zabývala stavební komise MČ Brno-střed (je to poradní orgán pro radu, OSMČ tam má dva zástupce). Na jednání dorazili i zástupci DPMB a Investičního odboru MMB, aby představily dosavadní tři varianty řešení – první dvě (kruhový objezd, křižovatka ve tvaru Y) navrhl přímo DPMB (nejvíce se jim líbí rondel), třetí připravili až na naléhání MČ Brno-střed, kde také nenašly první návrhy příliš příznivců. Všechny varianty jsme vám zde rovněž představili.
OSMČ preferovalo vyjít ze třetí varianty (smyčka posunuta níže oproti stávajícímu stavu, dovolující také rovné nastupování), kterou DPMB dopředu odsoudil jako „nevhodnou“ (a příliš se nesnažil, aby to mohlo být jinak) a až na jednání komise ji označil dokonce za nelegální, resp. by dle nich musela prý projít výjimkami u drážního úřadu.


V rámci komise proběhla skoro dvouhodinová debata, jaké řešení zvolit, resp. jakým dalším směrem se vydat. Je dlužno říci, že DPMB nás bohužel staví do nezáviděníhodné situace – na jednu stranu říká, že koleje a sítě (zejm. voda) jsou ve špatném stavu a musí se stůj co stůj opravit, na druhou nás o ničem půl roku neinformují, řeší si jen svou smyčku – bez dalších návazností (jejich slovy „neměli jsme ambici něco řešit urbanisticky“), což vedlo k  neakceptovatelným výsledkům v jimi navržených variantách (viz parkoviště v náměstí, četnější střety kolejí se silnicemi). DPMB nás fakticky dostává pod určitý časový tlak, protože vše chce řešit v návaznosti na generální opravu ulice Údolní (až k Červenému kostelu) a vzhledem ke stavu sítí by rádi začali opravy netypicky od shora (kanalizace se totiž většinou opravují odspodu).


Na komisi padly i takové návrhy jako zrušit smyčku a udělat pouze úvrať (oboustranné tramvaje) nebo zrušit tramvaj a nahradit ji trolejbusem (s možným prodloužením přes Březinovu), popř. autobusem. S takovými návrhy my bychom však nesouhlasili.

Takto vypadalo jednání stavební komise


Jak řečeno, komise po delší diskuzi se přiklonila k návrhu prosazovaného Žít Brno, a to pořízení nejprve dobré urbanisticko-dopravní studie, která by nastínila, jak zacházet s celým prostorem náměstí, a ne jen soliterně se smyčkou, která však také už svým umístěním výrazně determinuje budoucí podobu náměstí. Z našeho pohledu jsme členům komise sdělovali, že je pro nás také důležité docílit opravy náměstí (zejména parčíku), a to bez počítání s bytovkou Wilson.
Pořízení studie je pro nás také akceptovatelný postup – sice se rekonstrukce mírně opozdí, na druhou stranu i my máme zájem na tom, aby celý prostor náměstí byl řešen kvalitně – neměníme zde něco na pár let, ale na desítky let dopředu. Navíc kontroverzní řešení Vaňkova náměstí, které spíše preferuje individuální dopravu před pobytovými funkcemi náměstí, nás přesvědčuje o tom, že by si nám. Míru zasloužilo komplexnější pohled a odbornější přístup, než jen „dopravácký“. Do návrhu usnesení komise jsme tak také prosadili některé podstatné body budoucího řešení (vedení Údolní vůči kostelu, rozšířit plochy zeleně, akcentovat pobytovou funkci náměstí – vytvoření vyvýšené vozovky v rámci Zóny 30, doplnit cyklostezku nebo místo pro bike-sharing). Navrhli jsme i oslovit RWE, aby vyřešit jeho vlastnictví regulační plynové stanice, aby neomezovala rozvoj území. Na druhou stranu se umožnilo i prověření a zvažování řešení smyčky i v prostoru parku Kraví hora (tzn. nesvazování se současnou zídkou, ovšem jen v nejnutnějším rozsahu).


Uvidíme, jak se k postoji Brna-střed nyní zachová magistrát a další participující subjekty (BvaK, DPMB) – doufáme, že je budou respektovat a pomohou k jeho uskutečnění.

 

Před jednáním výše uvedené stavební komise vyšel v Rovnosti i tento článek o nám.Míru.

Zpět