Jak bude vypadat park Helgoland? Máme plánky.

04.07.2014 22:19

Park Helgoland nabírá konkrétnější podoby. Přinášíme Vám materiály, na kterých se můžete podívat, jak by nakonec měl po x letech čekání vypadat park u Vaňkova náměstí. Co je však nutno kritizovat, je to, že přes naše dlouholeté a opakované prosby o umožnění nám a lidem z okolí účastnit se efektivně na konkrétní finální přípravě záměru, tak toto radnice Brno-střed záměrně doslova ignorovala. Odvolává se alibisticky na to, že se s lidmi bavila dostatečně tím, že udělala slovní anketu. Jak vážně ji však brala, svědčí i to, že představitelé radnice hlasovali proto, aby část parku následně zmizela pod přístavbou MOÚ, i když si to lidé nepřáli (není bez zajímavosti, že zrovna v těch místech není žádná větší výsadba stromů, aby „nepřekážela“), a že místo chtěného květinového záhonu bude uprostřed kruhové křižovatky 13 m vysoká stéla.

Součástí parku bude malé dětské hřiště a hřišťátku na pétanque. Zkulturněno bude i prostor kolem Významného krajinného prvku Helgoland. Zmizela však propojovací stezka mezi ním a hřišťátkem. I zvolené lavičky nevypadají nejšikovněji - chybí jim opěrátka. Ne zcela jasné jsou nám dva "slepé" konce stezek, které končí uprostřed ničeho. 

Podívejte se na základní náhledy:

Koordinační studie

Situace přípravy území

Průvodní zpráva

 

Vybíráme ze Souhrnné technické zprávy popis rekonstrukce:

V rámci další  etapy  úprav  území  je  do prostoru  vnesena  pomocí  hlavního  parkového chodníku  zamýšlená  kompoziční  a  komunikační  parková  osa  (sever  –  jih),  která  dle regulačního  plánu  v budoucnu  propojí  prostor  Vaňkova  náměstí  s nástupním prostorem Brněnského výstaviště.  Poněvadž s cílovými  urbanistickými  úpravami  souvisí  také dostavba  samotného  prostoru  přilehlého  Vaňkova  náměstí  (nová  kruhová  křižovatka, rozšíření náměstí do půdorysného kruhu), je hlavní parkový chodník napojen provizorně na stávající  manipulační  plochu  na  hranici  pozemku.  Nový  úsek  parkového  chodníku  ústí v jižní části na stávající cestu přilehlé zahrádkářské kolonie. Navrhované zpevněné plochy parku  respektuje  již  realizovanou  část  parku  (odpočívadlo  s kruhovými  terénními modelacemi). Území obklopuje skalní výchoz VKP Žlutý kopec (Helgoland), u kterého se nachází  stávající  informační  tabule.  U  skalního  výchozu  bude  zbudovaná  čtvercová  zpevněná plocha s odpočívadlem, ke kterému bude přesunuta stávající infotabule. V jižní  části území bude vybudovaná odpočinková plocha s herním mobiliářem dětského hřiště. 

 Povrchy  parkových  chodníků  tvoří  mlatové  plochy  (minerální  beton  –  MZK)  a  betonové  dlažby. Území bude z prostoru dokončené rekonstrukce Vaňkova náměstí přístupno bezbariérově. 

 Pro  zdárné  založení  vegetace  bude  znehodnocená  plocha  původního  staveniště asanována. Bude provedena skrývka zeminy do hloubky 15 cm. Následně bude dovezena ornice  (případně  upravený  substrát),  která  bude  rovnoměrně  rozprostřena. 

 

Orientační náklady jsou stanoveny na 2,5 mil. Kč

Doba realizace: srpen 2014 – říjen 2015

Zpět