Do kopce bez DPMB

23.01.2019 23:02

(Nejen) v rámci předvolební kampaně se ptáme místních občanů na jejich názor na to, co jim v Masarykově čtvrti chybí nebo by zasloužilo zlepšení. Bohužel často jsou to přání, která samospráva může splnit jen těžko (kupř. s neúměrnými náklady) nebo si je svým dřívějším počínáním (např. neuváženým rozprodejem vhodných nemovitostí) výrazně zkomplikovala – to platí zejména pro pochopitelné dlouholeté přání po lepší dostupnosti obchodů a služeb v naší čtvrti. Fakticky to však znamená nahrazení soukromého sektoru, který zde selhává, resp. se prostě neuživí. Jako řešení vidíme rekonstrukci horní budovy v bývalém vojenském areálu, která by následně mohla dobře sloužit jako středisko služeb a vhodně doplnit námi preferované volnočasové centrum ve spodní budově.

Mezi jiná přání - „zlepšováky“ patřil námět na propojení nám. Míru s Barvičovou ulicí linkou MHD. Důvod je nasnadě: na Míráku najdete jedinou větší samoobsluhu v celé čtvrti a na Barvičovu, Rezkovu a jejich okolí je to odtud do strmého kopce, což starším či nějak hendikepovaným lidem (zejména mají-li nést tašku s nákupem) může činit problém. Podobná přání jsme ostatně slyšeli, když se plánovala zastávka na Březinově (proti které bojují movití sousedé, aktuálně prý dokonce soudně), na niž se těší právě lidé, kterým vyjít kopec dělá obtíže.

Za organizaci MHD je odpovědný Dopravní podnik města Brna, a.s., na který jsme přání místních přenesli. Jeho odpověď z 5.11.2018 si můžete celou přečíst ZDE. Nejdříve se vrací ke zrušení linky č. 51 (DPMB: lidé ji vlastně ani nevyužívali a měli radši údajně rychlejší přestupy): s její obnovou nadále nepočítají, neboť naopak současný model je optimální a využívá jej více lidí, nežli předtím autobus 51. Víme, že zejména starší lidé si o tom myslí své a s ředitelem Ing. Janem Seitlem z DPMB by nesouhlasili.

U hlavního dotazu DPMB nejdřív líčí, jak je zde již provozována linka č. 68, která právě představuje určitou tangentu, když všechny dosavadní spoje jsou radiálami (tedy ze středu na okraj) – ovšem u ní by se s její výtěžností (zejména od úseku z Masarykovy čtvrti na Myslivnu) dle nás také dalo polemizovat. Dále Ing. J. Seitl píše: „V kontextu diskutovaných témat je otázkou, zda by byly Vámi prezentované požadavky na další rozšíření linek a spojů v oblasti Masarykovy čtvrti většinovým názorem, a zda by to naopak nevyvolalo negativní reakce, s ohledem na poptávkou cestujících nepokryté navýšení počtu spojů, v oblasti s primární funkcí bydlení. Stávající linkové vedení lze z našeho hlediska považovat za stabilizované a odpovídající reálné poptávce ze strany cestujících. Režim provozu linek městské hromadné dopravy v Masarykově čtvrti je nutné chápat v rámci aktuálních ekonomických, technických a provozních možností. Obnovení provozu původní linky 51 nebo zavedení nové přímé linky na trase náměstí Míru – Barvičova – Preslova tedy není z naší strany v současné době zvažováno“.

Kromě toho, že z odpovědi je zřejmé, že lidé z Masarykovy čtvrti prostě mají smůlu, vyplývají z ní i jiné zajímavé věci:

1) DPMB se ohání tím, že přání propojení nám. Míru s Barvičovou či Preslovou by vlastně ani většina obyvatel nechtěla. Bylo by lepší, kdyby si to DPMB nejdřív zjistila, než se spokojila s hypotézami. Každopádně když rušila linku č. 51  (a tehdejší městská koalice ČSSD a ODS to v prosinci 2012 schválila), lidí, jimiž se nyní zaštiťuje, se na nic neptala, byť pak proti změnám v MHD vznikla i petice.

2) Když se to hodí, tak se DPMB najednou dovolává primární funkce bydlení. Škoda, že se stejným argumentem neapeluje na zrychlení generálních rekonstrukcí ulic, kupř. nyní Údolní, kvůli které trpí výrazně zvýšenou dopravou jiné ulice. Na druhou stranu: k dobrému bydlení patří i přiměřená dopravní obslužnost. Kéž by stejně „ohleduplně“ přistupovali ke čtvrti i různí developeři, kteří svými záměry dopravní ruch přímo navyšují.

3) Lidé, co si ve svém věku přejí dostat se přes kopec s nákupem domů, nepředstavují pro DPMB „reálnou poptávku ze strany cestujících“.

4) Nejsme odborníci na dopravní logistiku, ale když „dle aktuálních ekonomických, technických a provozních možností“ může jezdit pravidelná linka mezi naší čtvrti a Myslivnou, rádi bychom slyšeli konkrétnější odůvodnění, proč je dopravní obslužnost centra naší čtvrti a jejích okrajů tak chabá.

Abychom byli féroví: samozřejmě se při nákupech nabízí i řešení v podobě většího využívání e-shopů (případně využití sociálních služeb), ale řekněte s klidem do očí nemocnému seniorovi, že se má na stará kolena najednou učit používat internet, když ho zároveň každý varuje, jak tam na něj všude číhají podvodníci, anebo že měl lépe vychovat své potomky a ti mu potraviny dovážet, když ani toto stejně neřeší všechny problémy a nenahradí sociální kontakt.

 

Zpět