Co se vše udělalo, aby se opravila stezka podél vládní vily?

16.09.2018 21:53

Vybíráme z odpovědi naší místostarostky Mgr. Jasny Flamikové (Zelení), které se o to dlouhodobě snaží a zajímá ji to i proto, že nedaleko bydlí. Práce je za tím více, než se zde popisuje, ale pro stručnou představu by to mohlo dostačovat:


Co bylo v majetku města nebo správě Brněnských komunikací, a.s. se podařilo postupně spravit. Problém je, že většina pozemků v této lokalitě patří českému státu, tzn. Úřadu státu pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM). A nejpodstatnější část navíc i Národnímu památkovému ústavu (NPÚ), kdy schodiště s příchozí cestou by stálo na pozemcích obou. Během let jsem iniciovala převod pozemků z ÚZSVM na město Brno (což je zatím někde „ve frontě“), tlačila směnu pozemků města s NPÚ (nějaké pozemky má město uvnitř jejich areálu, také v řešení), opakovaně psala žádosti na vlastníky, aby dali cesty do pořádku. 

Žádala jsem o to Odbor dopravy MMB, který opakovaně tvrdí, že město nemůže investovat do cizích pozemků, a ÚZSVM to odmítá udělat s tím, že ať si to udělá město, že jejich nejsou cesty, ale pozemky. Právní odbor magistrátu tvrdí, že cesty spravit můžeme, další úředníci z Odboru dopravy a jejich právního odboru říkají, že je to investice do cizího majetku a že ne. Neexistuje na to jednotný právní názor ani v jedné stejné instituci! 

Poslední postup, který jsem zkoušela, bylo právě uzavření smluv s oběma subjekty o právu stavby a zpracování projektu. Přestože postup mi z města odsouhlasili a smlouvy (které jsem s oběma subjekty vyjednala) už byly Radě naší městské části předloženy ke schválení, tak nakonec schváleny opět nebyly. I naši úředníci na Brně-střed tvrdí, že opravu udělat nemůžeme ani na základě smluv (ta investice do cizího majetku). Poslední domluva je, že si investici převezmou Brněnské komunikace a že to udělají ony. Tato domluva je z letošního jara, mělo by se to snad konečně příští rok (tzn. 2019) udělat. Projekt je dlouho hotový a byl připravován i na základě připomínek místních obyvatel.

 

Zpět