Co místo vojenského areálu? Brněnský deník 18.1.2011

26.01.2011 20:28

Určitě bude pro voliče zajímavé sledovat, jak se povolební radnice Brno-střed postaví ke kauze Wilson, kdy na místě bývalého vojenského areálu na brněnské Kraví hoře mělo vzniknout obchodní a společenské středisko s byty, a to za peníze soukromého investora.

Uvidíme, zda radnici dojde, že ukrajovat z krásy města neuváženými a nevyváženými stavbami a ničit tak zdroj, který přináší společnosti bohatství. Ukáže sem, zda má radnice pojem veřejného bohatství správně zařazen ve smyslu hodnotového systému

Rád bych věděl, zda si je radnice vědoma, že každá generace má pečovat o dědictví svých předků, neurážet, nemrzačit jejich odkaz, ale s citem a kultivovaně na toto dědictví navazovat a prodlužovat je.

myslím, že studentské práce, které byly vystaveny v Lerchově ulici, i s ohledem na investiční náročnost v maximální možné míře eliminovaly necitlivé zásahy z období nacistické a komunistické totality.

Současně citlivě a kultivovaně doplňují městskou infrastrukturu, ale také umocňují genia loci brněnské Kraví hory. Důstojně a citlivě navazují na dědictví předků, neukrajují z krásy města, neničí zdroj společenského bohatství a rozvíjejí toto bohatství.

Jaroslav Gold

Brněnský deník 18.1.2011

Zpět