Brněnské komunikace plánovaly velké kácení na Tvrdého! Díky nám jej bude podstatně méně.

07.09.2018 22:11

6 stromů a tří velké keřové skupiny mají být zlikvidovány záměrem Brněnských komunikací a.s. v prostoru bývalých vodáren na Tvrdého.

Důvodem má být realizace PROVIZORNÍ manipulační plochy. Sám název nic moc nenapovídá, naopak je matoucí – co by bylo potřeba „manipulovat“ uprostřed zeleně… Až při podrobnějším prozkoumání záměru se ukazuje, že se má jednat o obyčejnou parkovací plochu pro 38 aut. Sjezd na ní má být ze současného parkoviště z Tomešovy a prostor do vodárny by byl zaplocen. Kvůli parkování tak máme přijít o řadu dospělých javorů mléčů, třešní, švestek, myrobalánů či dubl, jasanů a javorů. Pro nás je takový zásah do zeleně nepředstavitelný, navíc má-li se jednat jen o plochu dočasnou. O pár desítek metrů dál se už roky plánuje parkovací dům jako trvalá stavba (vše nyní leží na magistrátu, aby pokračoval ve schváleném investičním záměru), proto nám připadne jako nerozumné nyní investovat do dočasné stavby a přitom ještě zplanýrovat doposud netknutou krásnou přírodní plochu!  

Brněnské komunikace navíc vše připravují celkem narychlo a bez jakéhokoli zapojení veřejnosti – taková tajuplnost a maskování parkovací plochy za manipulační jsou přinejmenším podivné.
28. srpna jsme proto Brněnským komunikacím odeslali
náš nesouhlas s takovou akcí.

 

O věc se začal zajít i Brněnský deník Rovnost a věnoval jí 7. září článek a věci se daly do pohybu:

Příprava se zastavila v současné podobě a na jednání, kterého se mimo jiné zúčastnil náměstek Martin Ander (jinak ani on o tomto dopředu nevěděl), pan náměstek Mrázek (pod něhož právě Brněnské komunikace a.s. spadají), generální ředitel BKOM a další, se dohodli, že se projekt přepracuje.

Cílem má být, aby vitální vzrostlé stromy zůstaly zachovány a k přechodnému parkování se využily travnaté plochy. Na těch budou položeny zatravňovací rošty tak, jak je tomu na malém parkovišti kousek výš, aby nedocházelo ke změnám v odvodňování území a dešťová voda se mohla nadále vsakovat.

Původní projekt tedy realizován nebude a pracuje se na novém.

Dle nás to není přímo optimální (místo trvalého řešení v podobě parkovacího domu), ale aspoň se bude méně kácet.

Budeme sledovat, jak dlouho ona "dočasnost" bude trvat - přeci jen má naše země s ní špatné zkušenosti ;-(

 

Zpět