Architektonická soutěž na Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno - březen 2017

04.03.2017 15:01

V pondělí 27.2.2017 schválila rada městské části uspořádání Architektonické jednofázové vyzvané soutěže na vytvoření víceúčelového centra pro děti a mládež „Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno“. To by mělo vzniknout na Pivovarské, nad starobrněnským klášterem v dnešní zmole, která je často využívána kupř. pro venčení psů.

 

Realizace dětského centra je plánována na dvě etapy. První etapou výstavby bude budova mateřské školy (měla by např. nahradit MŠ na Vinařské, která je v nevyhovujících technických podmínkách) s dětským centrem (soustředění na děti do 18 let), jehož kapacita orientačně nepřesáhne 1500 m2 s max. dvěma nadzemními podlažími se začleněním stavby do konfigurace stávajícího terénu.

Součástí dětského centra by měly být: 2 třídy mateřské školy s kapacitou 50 dětí, 2 ateliéry, tělocvična, víceúčelový sál nebo knihovna. Mezi doporučené součásti DC radnice zařadila takové zařízení jako sauna pro 10 osob (!), bazén pro rodiče s dětmi nebo kavárna.

Další etapa, tj. přístavba k objektu či volně stojící objekty mohou postupně rozšiřovat náplň dětského centra.

Budova dětského centra má být obklopena městským parkem pro rekreaci a sportovní vyžití (ke zvážení kupř. dětské hřiště, sportoviště, multifunkční sportovní hřiště pro malý fotbal, basketbal, volejbal, dětský skatepark, ovál na trénink In-line pro děti, pěstitelská zahrádka v blízkosti otevřené kuchyně, menší amfiteátr pro divadelní představení.

Předpokládané investiční náklady na výstavbu mají činit max. 33 milionů Kč, ale při realizaci výše uvedeného se nemusí jednat o částku finální (ostatně třeba i krytý bazén na Kraví hoře se dostavoval s nemalými vícenáklady).

V textu se zároveň objevuje zmínka o jakési „sportovní hale“, což je pro nás velká neznámá, zejména když do lokality je problematické se dopravně dostat a my rozhodně nechceme (podobně jako u Kraví hory), aby se do Žlutého kopce zavlékala další individuální doprava a zelené prostředí se proměňovalo na šedé plochy parkovišť.

Určitou nevýhodou celé soutěže je, že není otevřená: osloví se jen úzká skupina architektonických kanceláří, a to:

·         EA-architekti s.r.o. - Ing. arch. Zdeněk Eichler; Brno

·         The Buro - Ing. arch. Tomáš Růžička; Brno

·         Ateliér Vizage - Ing. arch. Tomáš Doležal; Brno

·         PROAM, s.r.o. - Ing. arch. David Šrom; Brno

·         Masparti - Ing. arch. Pavel Martinka; Šternberk

 

Architekti mají podávat své návrhy do 5. května 2017.

Návrhy má hodnotit sedmičlenná porota složená ze 4 architektů a tří politiků (KDU, ŽTB, ANO), kdy je však dle našeho přesvědčení minusem, že vedení radnice nepřizvalo do poroty žádného zástupce místních obyvatel z Masarykovy čtvrti nebo našeho sdružení.

Pro obyvatele Masarykovy čtvrti může mít záměr dětského centra na Pivovarské trochu trpkou příchuť – na jednu stranu jej také mohou využívat (asi ale zejména sousedé ze Žlutého kopce), na druhou stranu tento projekt „odsaje“ prostředky, které mohly směřovat do přestavby na obdobné volnočasové centrum na Lerchově, které si zde již léta přejeme. Inu političtí zástupci ANO2011, kteří danou stavbu silně podporují, bydlí „bohužel“ více na Starém Brně, než v naší čtvrti :-( 

Zpět