Aktualizace ÚPmB (definitivně) zrušena?

20.12.2015 14:46

Nejvyšší správní soud (NSS) zveřejnil už i text odůvodnění svého zamítavého rozhodnutí (sp. zn. 7 As 35/2015) ke kasační stížnosti společnosti NEUMANN bytový dům, a. s., kterou se tento developer jako jediný z celého Brna bránil proti zrušení tzv. Aktualizace územního plánu města Brna. NSS ve svém rozhodnutí z 23.10.2015 tak potvrdil zrušení Aktualizace a tato je tedy (skoro) definitivně mrtvá.

 

OSMČ kritizovalo Aktualizaci mj. proto, že navyšovala tzv. indexy podlažní plochy – právě o to šlo také developerovi – kdyby Aktualizace prošla, mohl by stavět sedmipodlažní bytovku Neumann na stejnojmenné ulici. NSS stejně jako prvostupňový soud však vytkl, že u těchto konkrétních změn (často navrhovaných na přání developerů) nebylo konkrétní stanovení hodnoty tohoto indexu individuálně odůvodněno - z ničeho neplynulo, jaké konkrétní podmínky byly v těchto lokalitách zohledňovány, a nebylo ani zřejmé, že by tyto podmínky byly v jednotlivých vymezených zónách stejné. I vinou toho byla Aktualizace nepřezkoumatelná a tato vada odůvodňovala její zrušení jako celku.

Obecně NSS „pochválil“ krajský soud, že se jednotlivými žalobními body a vytýkanými vadami zabýval velmi podrobně. Pokud jde o vymezení funkčního využití ploch, krajský soud posuzoval, zda jsou jednotlivé změny odůvodněné, přičemž po detailním posouzení změn funkčního využití jednotlivých ploch v Aktualizaci dospěl k závěru, že u tzv. metodických změn zcela absentuje odůvodnění k jednotlivým změnám v konkrétních územích. Krajský soud nezpochybnil možnost města nově vymezit při změně územního plánu funkční využití ploch oproti stávajícímu územnímu plánu, ale vytkl Brnu způsob, jakým provedl komplexní změnu územního plánu, když prostřednictvím vymezení tzv. metodických změn zcela rezignoval na odůvodnění změn ve funkčním vymezení ploch ve vztahu ke konkrétním lokalitám na území města Brna.

 

NSS potvrdil, že všichni žalobci, mezi kterými bylo i OSMČ, byli k podání žaloby oprávněni a byly dotčeny jejich zákonem chráněné zájmy, což developer zpochybňoval.

 

NSS souhlasil s tím, že nešlo od sebe oddělit jednotlivé části Aktualizace a zrušení celé změny územního plánu bylo tedy v napadeném rozsudku řádně a srozumitelně odůvodněno. Krajský soud velmi detailně zkoumal vzájemnou provázanost mnoha složek tvořících územní plán a vyložil, z jakého důvodu nelze jeho části zatížené pochybeními oddělit od zbytku, a proč tedy musí napadenou změnu územního plánu zrušit celou.

 

Developer má nyní možnost podat si ústavní stížnost, ale každopádně v řádném správním soudnictví je cesta Aktualizace Územního plánu města Brna definitivně ukončena. 
Děkujeme všem, kdo nás proti Aktualizaci podporovali a podepsali našemu předsedovi i tzv. zmocnění zástupce veřejnosti.

Zpět