80. výročí posvěcení kostela sv. Augustina

11.04.2015 11:51

Farnost u sv. Augustina v Brně – Masarykově čtvrti

si Vás dovoluje pozvat na slavnost

 80. výročí posvěcení kostela sv. Augustina

 

neděle 26. dubna 2015

 

9,00 slavná mše sv.

jsou pozváni starobrněnští augustiniáni a faráři, kteří dříve působili ve farnosti

zpívá dětský sbor a smíšený sbor chrámu sv. Augustina

po mši sv. přátelské setkání před kostelem

 

15,00 slavnostní odpoledne

 

- adorace, Te Deum

- Masarykova čtvrť, kostel a farnost sv. Augustina od jejich vzniku až do současnosti

Prezentace nové knihy o historii Masarykovy čtvrti a farnosti, při které promluví autorka knihy Stanislava  A. Trumpešová, historici František Xaver Halas a Aleš Homola a farář Pavel Šenkyřík.

 

- koncert duchovní hudby

Karel Plocek – viola, Martin Jakubíček – varhany

 

V kostele bude výstava historických fotografií ze života farnosti.

 

18,00 mše sv.

Více na: www.augustinbrno.cz

Kostel sv. Augustina i jeho patron mají výročí

Vladimír Koudelka

V záplavě letošních brněnských jubileí bude patřit jistě k nejstarším 1585. výročí úmrtí svatého Augustina, patrona kostela sv. Augustina v Masarykově čtvrti. K tomuto výročí se přímo vztahuje také připomenutí 85 let od položení základního kamene 28. srpna 1930. Aktu se tehdy ujal opat starobrněnského kláštera František Saleský Bařina, neboť tento den měl pro starobrněnské augustiniány, kteří tuto oblast spravovali, velký význam. Jednalo se totiž o 1500. výročí úmrtí jejich patrona.

Projekt chrámu vypracoval profesor České vysoké školy technické v Brně Vladimír Fischer v letech 1929–1930, samotná stavba začala v roce 1932 a byla ukončena v roce 1934. K posvěcení kostela došlo v neděli 5. května 1935 brněnským biskupem Josefem Kupkou. V letošním roce je to tedy rovných osmdesát let od této slavnostní chvíle, kterou si farníci z Masarykovy čtvrti připomenou v neděli 26. dubna 2015. 

Kostel sv. Augustina však vybízí k návštěvě nejen věřící. Je zapsán mezi kulturní památky a v současné době je kromě náboženských účelů využíván díky kvalitním varhanám k varhanním koncertům a dalším hudebním vystoupením. Hojně navštěvována jsou i nedělní přednášková odpoledne.

K zajímavostem patří také to, že v době nacistické okupace byly tři ze čtyř zvonů zavěšených ve věži (Sv. Augustin, P. Maria, Sv. Monika) na příkaz německé policie odvezeny a roztaveny k použití na válečné účely. Jediný zbylý zvon Sv. Josef byl doplněn zvonem P. Maria z dílny legendární zvonařské rodiny Dytrychovy. Bylo to v roce 1990, před pětadvaceti lety, což je již čtvrté výročí vztahující se k dominantě Masarykovy čtvrti.

Zpět