Zhodnocení situace pro zastupitelstvo města Brna (včetně popisu dosavadního vývoje) - prosinec 2008

Materiál pro zastupitelstvo města Brna - mj. obsahuje dosavadní vývoj situace a překládá dva varinatní návrhy dalšího postupu (Varianta I. - pokračování v projektu Wilson; Varianta II. - zpracování nové situace)

Ke stažení zde.