Výsledky ankety o budoucí podobě Helgolandu - vox populi promluvil - uslyší ho i radnice?

I přes ne zcela dobře koncipovanou podobu ankety (uzavřenost otázek, absence dotazování přímo mezi místními obyvateli, ale i nekonzultování obsahu ankety ze strany radnice s OSMČ) se ankety o budoucí podobě Helgolandu zúčastnilo slušných více než 760 občanů (698 hlasovalo na internetu, 65 pomocí anketních lístků). Nejjednoznačněji (88%) se veřejnost vyslovila na uzavření jižní strany náměstí obloukem stromořadí – tedy žádné budovy!

62% dotázaných doporučuje navazující parkové plochy řešit jako park s převahou stromů, s hřištěm pro děti předškolního věku (49%) a hřištěm pro pétanque (52%). Doprostřed plánovaného rondelu na Vaňkově náměstí by umístili okrasný záhon (61%). Nejednoznačný je postoj dotázaných k zbudování lanovky směrem k Brněnským veletrhům a ul. Hlinky.

Výsledky hlasování v grafech

Jaká funkce parku by měla převažovat

 

Mělo by být v prostoru dětské hřiště

 

Charakter parku vegetace

 

Další etapy parku - vazba náměstí na areál BVV

 

Jaký typ herního prvku byste v parku uvítali

 

Prostor náměstí a jeho jižní stranu by bylo vhodné

 

V prostoru kruhového náměstí, kde bude dominovat provoz kruhové křižovatky

 

Vnitřní prostor kruhové křižovatky má mít formu

stat1