Vybrána podoba dětského centra na Pivovarské

Městská část interně (tedy bohužel bez většího zapojení veřejnosti nebo nějaké konzultace s ní) vybrala na začátku června 2017 podobu možného zastavení zatím volné plochy na Pivovarské. Po shodě odborné poroty v soutěži zvítězil návrh týmu ve složení arch. Petr Čáslava, arch. Roman Čerbák, arch. Tomáš Doležal, arch. Martin Klenovský a arch. Ivan Palacký.

Základní myšlenkou vítězného návrhu je rozdělení jednotlivých provozů do tří objektů, které jsou propojeny společným foyerem. Navrhovaný dům se začleňuje do stávající lokality skrze ozeleněné střechy. Součástí objektu  má být i tělocvična, společenský sál, mateřská školka, kavárna ve foyer a knihovna.

V přímé návaznosti na tvarování terénu byl stanoven systém pěších stezek, respektive běžeckých okruhů: velký pěší okruh kolem celého areálu, malý okruh kolem centrální oválné plochy a stezky do parkového návrší. Vyjma části s  knihovnou je objekt jednopodlažní, aby svou výškou nekonkurovala blízké zvonici augustiniánského kláštera.

Určitým negativem bylo i to, že soutěž nebyla otevřená, ale městská část oslovila jen pět architektonických kanceláří. Výsledek nakonec naštěstí však není nejhorší.

Zastavme se i u několika otázek, které zatím projekt vyvolává:

Do soutěže se měly přihlásit projekty s předpokládanými investičními náklady na realizaci 33 mil. Kč bez DPH, dle prvotních informací však náklady mají dosáhnout až 50 mil. Kč!  Součástí projektu dle vizualizace je i malá rozhledna – přitom stačí nebýt líný a vyjít si o pár metrů výše na vyhlídku na Tomešově…

Velkou neznámou zůstává trochu doprava – nyní dopravně zcela klidné místo bude pod náporem nákladních automobilů kvůli zásobování a pak také rodičů, co budou přivážet děti do školky či na kroužky. První hrubé vizualizace situují parkoviště již na současné křížení cest, co vedou pak na Tomešovu, což považujeme za velké zatahování dopravy do zatím velmi klidné oblasti. Na vizualizacích taktéž nevidíme žádné ploty – záměr vypadá skoro až idylicky. Ale vzhledem k poněkud odlehlejší poloze a přítomnosti školky apod. nelze vyloučit, jak moc nakonec celý objekt skončí „za plotem“.

Městská část udává, že „řešená lokalita dlouhodobě nevyužita, přitom má v rámci městské části výjimečnou polohu“ – což není zcela pravda, to že někde je zelená nezastavěná plocha neznamená, že je nevyužita – hodně lidí by asi tomuto oponovalo. Naopak objekty bývalého vojenského areálu na Lerchově by si takovou úpravu zasloužily přinejmenším stejně, navíc by tam nedocházelo k zastavění zatím volné zelené plochy a investovalo se do něčeho, co už na místě je. Bohužel lokalitu na Lerchově vedení radnice (zejména ANO2011) nechává mimo svou pozornost a dokonce si odhlasovalo, že chtějí po mnoha letech, co nedokázali využít prostor v souladu s anketami lidé, areál tzv. odsvěřit, tedy vrátit městu Brnu, aby se ono o něj dále postaralo.

O zahájení výstavby se uvažuje v r. 2019.

Další fotky a zbývající návrhů dalších 4 účastníků ZDE.

Účastník č. 1: Ateliér Vizage s.r.o. – 1. cena

Účastník č. 2: PROAM, s.r.o. – 3. cena

Účastník č. 3: Masparti – Ing. arch. Pavel Martinka, Šternberk

Účastník č. 4: EA-architekti s.r.o. – 2. cena

Účastník č. 5: The Buro – Ing. arch. Tomáš Růžička