Ptali jsme se na podobu parku a dostali tyto odpovědi

Ptali jsme se na podobu parku a dostali tyto odpovědi

Radnice Brno-střed neuznala za vhodné přes naše četné a opakované prosby o umožnění účasti přizvat nás k finalizaci záměru parku u Vaňkova náměstí.  Proto jsme se museli radnice zeptat na některé detaily a za (již) měsíc (3.9.2014) nám přišla odpověď:

Dotaz OSMČ: Dle všeho zmizela propojovací stezka mezi skaliskem Helgoland (VKP) a místy s novými hřišťátky – to má, prosím, jaký důvod? Malá stezka by asi nebyla špatná, protože jinak se člověk musí těžkopádně vracet a to, co by překonal krátkou vzdáleností, se mu uměle prodlužuje na desítky metrů.

Brno-střed (Ing. arch. V. Mencl, ODS): Dle názoru projektanta není vhodné na VKP napojovat přímo cestní síť parku a tím výrazně ohrožovat navýšením okolního provozu.

Reakce OSMČ:  Je to mírně úsměvný argument – vandal určitě chodník k VKP nepotřebuje, zatímco normální člověk by jej uvítal a zase až tak „okolní provoz“ nenavyšuje. zajímavé, že dnes projektantovi nevadí okolní provoz automobilový...

 

Dotaz OSMČ: Bude dětské hřiště dostatečné, nemělo by se přeci jen o něco zvětšit? V okolí žádné takové není…

Brno-střed (Ing. arch. V. Mencl, ODS): Velikost dětské hřiště je úměrná rozloze parku a skutečnosti, že se jedná po první etapu, na kterou dle ÚpmB v budoucnu navážou rozsahem větší části zeleně. Pokud bychom do této části vložili více zpevněných ploch, případné velké centrální dětské hřiště, bylo by to na úkor celistvosti plochy zeleně.

Reakce OSMČ:  Odvolání se na nějakou další etapu realizace dle územního plánu je jak těšínská jablíčka – to může trvat roky, – desetiletí. Nežádáme žádné velké centrální hřiště (na to ani nevíme, kde pan architekt najednou byl), ale vzhledem k tomu, že v okolí není žádné další hřiště, je navrhované malé hřiště přeci jen nuzná popelka.

 

Dotaz OSMČ: U zvolených laviček bychom preferovali taková, co mají opěrátka.

Brno-střed (Ing. arch. V. Mencl, ODS): Zvolený typ laviček vychází z první, již realizované etapy úprav – výrobce jinou variantu nevyrábí. Požádal jsem OŽP o prověření sortimentu dalších dodavatelů.

Reakce OSMČ: To jen dokazuje, že už při první fázi se moc nemyslelo a preferovala se „krása“ nad funkčností a komfortem. Nnyní uvidíme, zda zdravý rozum zvítězí...

 

Prosba OSMČ: Prosíme o vyjasnění, jaký účel má tato slepé vyústění jedné ze stezek – vyhlídka? Jiný účel?

 


 

Brno-střed (Ing. arch. V. Mencl, ODS): Chodník by měl v následných etapách navázat na parkovou osu k ulici Hlinky, do doby její realizace bude vyústěn na stávající cestu do zahrádkářské kolonie.

 

Dotaz OSMČ: Stávající asfaltobeton u hřiště pétanque bude ve zbytku využit jak?

Brno-střed (Ing. arch. V. Mencl, ODS): Vybourání této plochy by bylo nákladné a bude proto sloužit jako multifunkční plocha pro děti s koloběžky a odrážedly.

Reakce OSMČ: Je nutno ocenit invenční pojetí popisu asfaltové plochy, no tak snad bude dobře sloužit...

 

Dotaz OSMČ:  Prosíme o vyjasnění, jaký účel má níže uveden slepé vyústění další ze stezek – vyhlídka na MOÚ? Jiný účel?

 

Brno-střed (Ing. arch. V. Mencl, ODS): Chodník je ukončen tak, aby v budoucnu byl park propojen s prostranstvím nemocnice. 

Reakce OSMČ:  radnice Brno-střed už raději výslovněji nezmiňuje, že takto dále vlastně jen předpřipravuje výstavbu kontroverzního vstupního pavilonu MOÚ, který právě část parku na Žlutém kopci nenávratně ubere (tady asi radnici Brno-střed na celistvosti plochy zelně, která brání většímu dětskému hřišti, nezáleží).