Ing. Igor KYSELKA, CSc.

Místopředseda výkonného výboru

 

Oblast působení:

Žlutý kopec, Helgoland

Ekologie, kácení dřevin