Nejvyšší soud opět zrušil osvobozující rozsudky - prosinec 2014

Nejvyšší soud již podruhé zasáhl do kauzy Wilson. Na podzim 2014 opět zrušil osvobozující rozsudky bývalé starosty Dagmar Hrubé a jak vyplývá z jeho rozhodnutí (nenajde-li  se nová skutečnost pro zproštění obvinění), bude MUDr. Hrubá jako první starost(k)a MČ Brno-střed dle všeho trestněprávně odsouzena za výkon své funkce (jednání u krajského soudu na Rooseveltově by mělo být 15.1.2015).

 

1) Kvůli změně zákonů a jejich následnému výkladu soudy

nemělo Brno povinnost platit smluvní pokutu, takže nyní má město jistotu, že již nemusí vracet zpět obdrženou smluvní pokutu ve výši 10 mil. Kč, kterou původně zaplatilo ministerstvu obrany.

 

2) Toto však starostce až tak nepomůže, protože se jedná o tzv.

pozitivní právní omyl (něco jako vražda již mrtvého člověka, kterého tím pádem již nemůžete zabít) a s ohledem na porušení závazku nekomerčního využití bývalého vojenského areálu bude hodnocen jako pokus trestného činu.

 

3) MUDr. Hrubá však porušila jiné normy (zákon obcích, Statut města Brna), k čemuž NS uvádí: „společenská škodlivost skutků spáchaných MUDr. Hrubou je natolik závažná, že nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle těchto právních předpisů. Obviněná svým jednáním zcela zjevně naplnila skutkové podstaty trestných činů zneužívání pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

 


Celé rozhodnutí Nejvyššího soudu z r. 2014 najdete ZDE