Návrhy OSMČ

Návrhy OSMČ

V rámci přípravy rekonstrukce koupaliště na Kraví hoře a výstavby krytého bazénu jsme preferovali, aby krytá hala byla situována více níže, blíže ulici Údolní – možná poloha ZDE.

V tom jsme spatřovali hned několik výhod:

  • areál by byl blíž k zastávce MHD, tedy by se zvýšil komfort návštěvníků
  • automobilová doprava by nebyla zatahována až tak hluboko do jinak rekreačního parku Kraví hora (vedle toho jsme upozorňovali na to, že projekt testuhodně nijak neřeší otázku parkování)
  • návštěvníci parku by nepřišli o výhled na Masarykovu čtvrť z oblíbené veřejné stezky nad areálem (vyšší poloha tento pohled zcela zničila)
  • byla by lépe vyřešena otázka nákladů (skalnaté podloží ve vyšší poloze s sebou nese vyšší náklady)
  • nebylo by třeba zaplocovat tolik území
  • budova by níže ve svahu nebyla pohledově tak výrazově nápadná (u Kraví hory stále vycházíme spíše z jejího hlavního účelu a charakteru coby rekreační plochy. Zde by měli být spíše zasazovány objekty citlivě do zeleně a ne zeleň mezi objekty).

 

Každopádně nám byl záměr představen až skoro v hotové fázi, kdy ze strany MČ Brno-střed už nebyla prakticky vůle něco na poloze haly měnit.