Krajský úřad zadá studii proveditelnosti na bývalou transfuzku - říjen 2017

Rada Jihomoravského kraje 12. října 2017 odsouhlasila zpracování studie proveditelnosti, která by posoudila všechny varianty řešení přestavby areálu bývalé transfuzní stanice na Tomešově ulici v Brně na zařízení pobytového typu pro seniory.

Jihomoravský kraj, jako vlastník tohoto areálu, se v současnosti připravuje na realizaci projektu "Domov pro seniory Brno, Tomešova". Ten zahrnuje přestavbu objektu na domov pro seniory s kapacitou 110 míst s poskytováním pobytové sociální služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby.

Projekt byl původně zařazen v rámci úvěrového financování z Evropské investiční banky. Jihomoravský kraj se zabýval možností financování investiční výstavby zařízení pobytového typu pro seniory formou koncesního řízení s využitím zkušeností v jiných krajích České republiky. Zástupci Jihomoravského kraje se proto sešli se zástupci kraje Vysočina, který v současné době realizuje výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem a jeho následné provozování na základě koncesního řízení, jako tzv. PPP projekt, tedy poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Studie proveditelnosti má posoudit všechny varianty řešení, zohlednit investiční, finanční i sociální aspekty spojené s výstavbou zařízení sociálních služeb i jeho následného provozu s ohledem na požadavky v kraji. Na základě výstupů studie pak má být rozhodnuto o dalším postupu, který bude směřovat k efektivnímu využití tohoto areálu na Tomešově ulici.

Bývalá transfuzní stanice je v současné době ve správě krajské příspěvkové organizace Zámeček Střelice, dosud je nevyužívána a chátrá už více jak 20 let. Každopádně JmK areál patří už celou řádku let (v našich podkladech máme jejich první vizualizace přestavby už z roku 2009!) a už tam byly vyhotoveny projekty (včetně povolení ze strany stavebního úřadu) na sociální využití, proto je otázkou, co má zase další nová studie znamenat a proč se vše tak dlouho „vleče“.