Aktuální stav příprav na přebudování areálu bývalé transfuzní stanice - duben 2012

Dle Jihomoravského kraje, který má areál ve vlastnictví a připravuje jeho transformaci do domova pro seniory, je aktuální stav následující:

Společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (projektant) byla zpracována a předána JMK projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Souběžně Jihomoravský kraj oslovil společnost Senior Holding, a.s., která má zkušenosti z provozováním domovů pro seniory (zejména v zahraničí) s důrazem na osoby se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou, k posouzení projektové dokumentace. Společnost Senior Holding, a.s. navrhla některá opatření týkající se zejména změny dispozic vnitřních prostor obou objektů tak, aby lépe vyhovovaly uvedené skupině uživatelů sociálních služeb. Jihomoravský kraj uvedená doporučení akceptoval a předal je projektantovi k zapracování do stávající dokumentace.