Zastupitelstvem města Brna neprošla změna ÚPmB k Lerchově

11.09.2016 14:35

OSMČ na konci roku 2013 podali na magistrát žádost o změnu územního plánu pro bývalý vojenský areál, když dosavadní podoba územního plánu zde dovoloval (dovoluje) výstavbu bytového domu jako byl právě kupř. Wilson. Konkrétně jsme navrhovali: Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem realizace objektů pro provoz maloobchodu a lokálních služeb s volnočasovým centrem pro juniory a seniory.

Na zastupitelstvu města Brna 6. září 2016 však náš návrh nebyl zařazen mezi změny, které se měly dále prověřovat. Ptali jsme se města, co jej k tomu vedlo, a dostali jsme dva základní důvody, které nejsou tak nerozumné, ale až budoucnost ukáže, zda budou věci prospěšné.

Pro řešení areálu, potažmo sousedního nám. Míru není k dispozici projednaný podklad, na základě kterého by se případná změna územního plánu dělala. Naopak údajně městská část Brno-střed ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna (KAM) nyní připravuje urbanistickou soutěž na řešení celé lokality. Očekává se tak, že právě podle jejího výsledku a po projednání s místní veřejností se pak může řádně formulovat záměr a pořídit změna územního plánu.

Dalším důvodem, že i městská část Brno-střed (naši zástupci bohužel nedokázali zbytek představitelů vedení radnice o daném návrhu přesvědčit, protože mají aktuálně jiné představy) k tomu dala negativní stanovisko.  Proti byli ale i v poradní komisi velkého zastupitelstva města Brna.

Tedy suma sumarum – náš návrh z r. 2013 nepřišel do připravené samosprávy. Ta sice dokázala na začátku r. 2016 areál odblokovat „právně“ a zatím však není na stole žádný aktuální územněplánovací podklad (územní studie). Práce na podkladu pro ni se teprve rozbíhají (urb.soutěž), takže dle města nedávalo tolik smyslu nyní schválit námi navrhovaný záměr, když město není schopno věcně dobře popsat, co si na místě areálu představuje, a zda si má takto užším popisem takříkajíc svázat ruce. Tedy čas našich návrhů má teprve přijít a bude pak o to podstatněji záležet na tom, aby městská část Brno-střed (zejména ANO a ŽTB) se více přichýlila k našemu vidění v době, když se budou definovat parametry architektonické soutěže.

Vlastně se nám tak potvrdilo, že se tak vracíme na začátek, než tehdejší hlavní architekt města Brna přišel se soutěží, z níž pak vzešel Wilson a zbytek už znáte… Bude nyní na nás všech, aby se historie už neopakovala!

Zpět