Z jednání na KAMu 9.1.2020 ohledně soutěže na nám. Míru

10.01.2020 12:21

Ve čtvrtek 9.1.2020 se zástupci organizací (OSMČ, NF Lerchova otevřeno všem, Orel, architekti Hubáčkovi) se zájmem o další osud bývalého vojenského areálu setkali s pracovníky Kanceláře architekta města (KAM), včetně jejího ředitele arch. M. Sedláčka, aby neformálně podiskutovali nad dalším postupem KAMu ohledně připravované soutěže na budoucí podobu nám. Míru. 

Plánuje se jednak na začátek února širší kulatý stůl za účasti další subjektů (zejména okolní školy), následovat bude sběr podnětů od veřejnosti a na dalším veřejném setkání prezentace návrhu zadání soutěže. Samotná soutěž by se mohla uskutečnit mezi dubnem a zářím 2020.

My jsme zopakovali náš konstantní názor, že

  1. upřednostňujeme veřejné využití areálu (volnočasové a komunitní centrum, víceúčelový sál, veřejné WC a zázemí pro maminky, veřejná vybavenost lokálního charakteru, propojení Lerchovy a Údolní, zeleň) i náměstí,
     
  2. náměstí primárně potřebuje zásadní kvalitní rekonstrukci, než radikální přeměnu,
     
  3. nepovažujeme za nezbytné zde (i s ohledem na školy) stavět nějakou velkou budovu (i tak to bude pořád náměstí),
     
  4. je možné využít stávající vojenské budovy, které jsou v dobrém statickém stavu, a rekonvertovat je na moderní budovy nebo kdyžtak i zbourat a při co největším zachování kompozice (krásně uzavřené nádvoříčko) postavit pro veřejné využití něco nového (kde nás však jen mate, že na jednu stranu Brno nemá 2 miliony na opravu kanalizace, aby už tu letos mohlo fungovat komunitní centrum, ale najednou najde desítky milionů na bourání a novostavby?).

Jak správně řekl zastupitel a zástupce místního Orla Ing. Bohumil Bílek, jsme architekti srdce – dáváme lokalitě život, ducha a nádech a svůj čas, a od architektů profesí si přejeme řešení, které toto bude respektovat.

Bojíme se totiž, abychom se v říjnu 2020, kdy už má být soutěž uzavřena, nepotkali nad deseti návrhy zase jen velkého objemného baráku a nebyli tak znovu tam, kde před 12 lety s bytovkou Wilson. Naším zájmem je, aby když už město bude vydávat miliony na novou soutěž (opět si připomeňme, že na rychlé zprovoznění komunitního centra loni v září nedalo blbé dva miliony), byly představeny pro relevantní srovnání i návrhy bez bytové zástavby.

Jednání na KAMu bylo ve vstřícné atmosféře, byť se právě třeba na opravdové nezbytnosti bytové složky neshodneme, a místy i pozitivně emotivní – inu nám. Míru je naše srdcová záležitost.

Zpět