Vyvracíme nepravdy ODS Brno a její političky Markéty Vaňkové kolem bývalé jídelny pod Kraví horou

14.09.2018 21:50

30.7.2018 se na Facebooku Markéty Vaňkové (ODS, zastupitelka JMK a Brno-střed) objevil příspěvek, který pak sdílela i FB stránka ODS Brno s vlastním komentářem, o aktuálním stavu vyhořelé bývalé jídelny na úpatí Kraví hory na Žižkově ulici.

Bohužel jak příspěvek M. Vaňkové, tak zejména ODS Brno obsahují zavádějící, ba nepravdivé informace a útočí tak na našeho předsedu a jednoho z nejaktivnějších zastupitelů na Brno-střed JUDr. Michala Závodského. Když se na stránce ODS Brno proti tomu sám věcně ohradil (na politické FB stránce M. Vaňkové reagovat nemohl, protože jej již před delším časem „zabanovala“, když poukázal na jinou její nepravdivou informaci), byl jeho příspěvek záhy SMAZÁN a on hned i „zabanován“, aby zde nemohl cokoli komentovat a bránit se.

Jelikož tedy politici z brněnské Občanské demokratické strany nepřipustí normální debatu, rádi bychom alespoň my zde uvedli zavádějící informace ODS na pravou míru:

1)      Začněme nejdřív pozitivně: Kraví hora v posledních čtyřech letech určitě nebyla zanedbávána – hned na začátku našeho volebního období se generálně opravilo hřiště u vodárny a udělalo se okolo i posezení; následně přibylo pítko u jezírka, veřejný grill pint nebo šachový stolek. Po mnoha letech se konečně návštěvníci dostanou ke koupališti z Údolní i po bezpečném chodníku a nekličkují mezi auty. Hodně se investuje do údržby a výsadeb, Kraví hora žije nejrůznějšími akcemi. Zahajuje se realizace první fáze dvouetapových rekonstrukcí cest na Kraví hoře (zejména té dlouho zanedbané od planetária k Žižkově) za několik milionů. Ve všem se angažuje třeba i  jiný náš člen Bohumil Bílek (KDU-ČSL).

2)      A nyní již k vyvracení nepravd: náš předseda M. Závodský není ve vedení MČ Brno-střed. Je stejně řadovým zastupitelem jako zastupitelé za ODS. Ve vedení je sice „několik“ obyvatel Masarykovy čtvrti (a to dva), ale jen jeden je za Zelené (tedy s jedním hlasem z 11) a z Preslovy (je jím Mgr. Jasna Flamiková, naše členka a dřívější předsedkyně), což je úplně opačná strana (dokonce blíže ke kadetce bydlí sami politici z ODS). Druhým ve vedení je radní Svatopluk Bartík, ale argumentovat tím, že když někdo někde bydlí, rozhodně musí hlasovat pro něco (resp. cokoliv) a upozadit jiné své priority, je poněkud mimo (kupř. s panem Bartíkem se třeba neshodneme na řešení budoucí podoby vojenského areálu na Lerchově).

3)      ODS Brno tvrdí, že se s kadetkou udělalo „velké nic“, což není pravda, i když kroky samozřejmě jsou spíše ty méně viditelné. Uskutečnilo se veřejné setkání s obyvateli z okolí, zorganizované městskou částí (a to právě Jasnou Flamikovou), nad tím, jak dále s danou lokalitou pracovat (za dob vedení ODS by se lidem o něčem takovém skoro ani nesnilo).

Odbor životního prostředí Brno-střed již zařídil pravomocné demoliční rozhodnutí a nechal vypracovat odborné nacenění demolice dané budovy (cca 5 mil. Kč) a hledá na něj finanční prostředky. Není nyní žádný rok, co by městská část nežádala město Brno o dotaci na toto. Že různé koaliční strany upřednostňují jiné (ale také ne špatné) projekty (kupř. do blízké hokejové haly nebo na koupaliště na Kraví hoře) nebo jsou peníze prostě potřeba jinde (úpravy vnitrobloků – kupř. Křídlovická/Zahradnická by krásně pokryla demolici kadetky), je prostě fakt a s tím náš předseda M.Závodský s mocí svého jediného hlasu nic nenadělá. Třeba právě i ta zmiňovaná oprava cestní sítě na Kraví hoře, s kterou ODS nic moc ta dlouhá léta nedělala, prostě dostala přednost před kadetkou.

4)      K tomu, že Michal Závodský coby zastupitel nic nedělá: není snad měsíce, aby u příslušného Odboru životního prostředí neurgoval pořízení alespoň základní projektové dokumentace na budoucí podobu parku (a kdyby ODS Brno, potažmo paní M. Vaňková, nebyli líní, tak si před takovým nepravdivým postem aspoň na ten odbor zavolají a zeptají se). Bohužel nelze na úředníky „zakleknout“ a donutit je k tomu nebo si vytisknout hromady peněz. I tento odbor má omezené finanční prostředky a panu vedoucímu prostě přijde jako ne zcela účelné vynakládat prostředky na budoucí podobu, když nemá ještě zajištěny ani prostředky na demolici. Navíc se to zbrzdilo i jakýmisi údajnými touhami po curlingové hale v těchto místech. Každopádně první hrubé návrhy od zahradní architektky nechal M. Závodský obstarat už před nějakým časem a existují.

5)      Bývalá jídelna vyhořela v r. 2010, tedy ODS také měla dostatek času s tím sama nějak pohnout. Za tu dobu zde developer FRAMA v sousedství akorát usiloval o vybudování mnohopodlažní kancelářské budovy (čemuž ODS – na rozdíl od aktivní OSMČ a petiční akce Zelená Kraví hora – nijak nebránila: tolik k její touze po zeleni).

6)      ODS Brno obviňuje našeho předsedu Michala Závodského, že „nešetřil před volbami velkými sliby a věčnou kritikou“. Nevíme, dle čeho měří ODS „velký“ versus „malý“ slib, ale M.Závodský sliby plní (tedy aspoň co mu to dovoluje získaný mandát), ale takový slib nikde nepadl. Pokud se podíváte na předvolební materiály Zelených pro Kraví horu, o kadetce tam není ani slovo.
A pokud měla být kritika na ODS Brno „věčná“, tak to asi spíše leccos svědčí o ODS, než o naše předsedovi.

Kdo se dočetl až sem, tak vidí, že moc pravdy na postu paní Vaňkové, resp. ODS Brno není a že „svatý boj“ pro Michala Závodského ani Občanské sdružení Masarykova čtvrť neskončil a aktivně v tom vystupoval(i) po celou dobu, co byl náš předseda zastupitelem. ODS Brno M. Závodský vyzval k omluvě za nepravdy – místo toho byl příspěvek ze FB stránky smazán.

Zpět