Tenisovou halu mít zatím Vysoké učení technické nebude - www.brnensky.denik.cz 29.5.2013

29.05.2013 22:37
 
Úvodní poznámka:
Celé odvolací usnesení najdete zde.

VUT se ohání tím, že chtěla umožnit v lokalitě sportovat lidem z Brna - radši kdyby uvolnil svůj areál na Kraví hoře městu Brnou a jeho obyvatelům, prospěl by jim mnohem nohem lépe. 

Navíc však ani  záměr neodpovídal územnímu plánu (zatímco lidé v tisících sepisují petice, aby byl stávající regulační plán dodržen, VUT podává návrh,který je s ním v rozporu), tedy byl předložen v rozporu se zákonem: "odvolací správní orgán z předložené dokumentace pro územní  řízení  zjistil,  že některé  součásti navrhované  stavby částečně  zasahují  dle územního plánu zóny Kraví hora i do návrhové plochy  parků  –  spojovací  chodba  ze  stávajících  šaten  do  nafukovací  haly  a  plochy samostatné cyklistické stezky – objekt sezónního skladu a technologie haly." 

 
 

Brno-střed – Tenisté, kteří se těšili, že si na Kraví hoře zahrají i v zimě, mají smůlu. Brněnský magistrát totiž shodil ze stolu plán Vysokého učení technického postavit ve svém areálu nafukovací halu.

 
 
 

Potvrdil tak předchozí rozhodnutí radnice Brna-střed, proti němuž se univerzita odvolala. „Při přezkoumání napadeného rozhodnutí jsme došli k tomu, že je v souladu s platnými právními předpisy a správné," uvedla vedoucí odboru územního a stavebního řízení Eva Řehořková.

Hlavní důvod, proč škola neuspěla se svým plánem je to, že chtěla stavět v rozporu s územním plánem. Ten Kraví horu předurčuje pro rekreační zeleň. A tomu plán postavit nafukovací halu se zázemím a skladem neodpovídá. „Navíc jsme zjistil, že některé součásti navrhované stavby zasahují do navrhovaného parku a cyklostezky," doplnila Řehořková. Dodala, že neobstál ani argument školy, že nafukovací hala je jen dočasná stavba. Podle plánu totiž má fungovat déle, než třicet dní v roce.

Univerzita se rozhodla dále neodvolávat. „Stanovisko magistrátu bereme na vědomí," uvedla mluvčí vysokého učení Jitka Vanýsková.

Dodala, že výuku tělesné výchovy zamítnutí haly neovlivní. „Máme dostatek jiných sportovišť," řekla mluvčí.

Podle ní na to doplatí hlavně lidé. „Postavením haly jsme chtěli umožnit v této lokalitě sportovat i v zimě nejen studentům a zaměstnancům, ale primárně i lidem z Brna," upozornila Vanýsková.

 

Autor: Petr Jeřábek

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/tenisovou-halu-mit-zatim-vysoke-uceni-technicke-nebude-20130528.html

Zpět