Střípky z besedy o Vaňkově náměstí a jak pomoci zachránit sběrný dvůr

23.05.2014 17:45

Na besedě se lidé mohli seznámit s finální podobou plánované velké rekonstrukce Vaňkova náměstí, kde bylo kritizováno přiblížení frekventované komunikace k oknům bytových domů stejně jako obavy z toho, zda se nebude utvářet při nájezdech na rondel kolony (což je o to horší, že by auta stála a rozjížděla se do kopce). Účastníky besedy zaujal také 13 metrů vysoký, umělecký prvek, který má stát uprostřed nového rondelu a ptali se na jeho cenu a zda je opravdu taková věc třeba (zejména, když v anketě městské části Brno-střed zvítězila varianta květinového záhonu). Největší debata se pak logicky rozvinula kolem sběrného dvora, který dané rekonstrukci padne za „oběť“. Město Brno ani Městská část Brno-střed – ačkoliv se o problému ví už dlouho od počátku plánování úpravy náměstí - nejsou schopny zajistit plynulou náhradu.

OSMČ preferuje „náhradní“ lokalitu u křižovatky Tvrdého-Tomešova – plocha je rovná, nevyužívaná (jsou zde 3 vodojemy, které jsou od r. 1997 odpojeny od sítě), bez stromů, které jsou jen po okrajích, a tak vhodně také dvůr odstiňují a „maskují“. Napojení by mohlo jít buď z Tvrdého (zde mají úředníci obavy z toho, že je to moc frekventovaná ulice, ale i vjezd do současného dvora je vlastně z té stejné ulice) nebo z Tomešovy ulice. Otázkou je, zda také nevyužít dočasně prostor parkoviště na Tomešově, hudbou budoucnosti je případné využití střechy plánovaného parkovacího domu MOÚ, který by měl někdy v budoucnu stát právě v daných místech.

Zástupci Masarykova onkologického ústavu, kteří jako jediní z pozvaných dorazili (a za to jim patří uznání) zase představili vize dalšího rozvoje MOÚ. ten by jednak měl obsáhnout novou hlavní vstupní budovu, která by však měla zastavět nemalou část Helgolandu, kde jsme však přesvědčeni, že tato plocha by měla být věnována výhradně zeleni a ne další zástavbě. Naopak neproblematický směr další zástavba se jeví směrem na jih - ze svahu směrem k Mendlovu náměstí. Největší rozvojová plocha je však bezesporu lokalita vodojemů podél ulice Tvrdého, kde by část měla být proměněna ve vítaný park a zbytek v parkovací dům a další pavilon.

Lidé kritizovali, že se málo dbá na zajištění parkovacích ploch pro návštěvníky MOÚ, resp. dopravu jako celek (zrušení linky 51).

Plán rozšíření MOÚ = oranžové plochy

 

A jak jde (stále) pomoci sběrnému dvoru?

 • Napište e-mail s prosbou o zachování sběrného dvoru v naší čtvrti a jeho umístění na Tvrdého ul. na:             
   onderka.roman@brno.cz

 macek.ladislav@brno.cz

 starosta@stred.brno.cz + mencl@stred.brno.cz

ozp@brno.cz

bvk@bvk.cz

 •  Položte otázku na webu primátora města Brna: www.romanonderka.cz
   
 • Přijďte na zastupitelstvo města Brna (Nová radnice) a v době mezi 8 30 a 9 00 hod. a vystupte s krátkým příspěvkem (nejbližší zastupitelstvo je 17.6.2014)
   
 • Kontaktujte zastupitele, kterého jste volili, na Městské části Brno-střed nebo v rámci města Brna z ODS a ČSSD, aby vám s daným problémem pomohl
   
 • Zohledněte počínání koalice ČSSD + ODS (ovládá jak celé Statutární město Brno, tak MČ Brno-střed) v říjnových komunálních volbách
Zpět