Stezka mezi Preslovou a Neumannovou

23.01.2016 10:23

Zejména lidé z okolí Preslovy a B.Martinů znají blátivou cestu okolo tzv. vládní vily, která je zakončená strmými a provizorními „schody“ vedoucími z Preslovy ulice směrem do Pisárek (Neumannova ulice). Stav této cesty v bezprostřední blízkosti Centra obnovy  památek architektury 20. století není dobrý, přitom ji denně využívá velké množství lidí. Co už ví ale menší počet obyvatel je, že pozemek u Preslovy ulice patří Národnímu památkovému úřadu a je tedy třeba nejdříve vyřešit vše majetkoprávně, kupř. směnou pozemků – a to musí vyjednat přímo město Brno (takovou kompetenci městská část nemá). Z naší radnice tak na základě iniciativy členky OSMČ a místostarostky Mgr. J. Flamikové v lednu 2016 odešla výzva na město Brno, aby se danou transakcí začalo zabývat. Držíme palce, aby to dobře dopadlo, když o věci jednalo už bývalé vedení městské části (ODS + ČSSD) na začátku r. 2013 a k žádnému výsledku věc bohužel nedovedlo.

V této souvislosti by naše radnice chtěla uskutečnit setkání a diskusi o revitalizaci prostoru mezi ulicemi Neumannova a Preslova v sále Centra obnovy památek architektury 20. století, které by mohlo proběhnout koncem února (přesné datum zveřejní radnice na webových stránkách). Cílem setkání bude shromáždit názory místních občanů k tomu, co v území funguje, co zde nefunguje a aktivity, které byste zde přivítali.  Shromážděné podněty budou podkladem pro zpracování studie studenty 5. ročníku fakulty zahradní architektury Mendlovy univerzity, s kterou městská část navázala spolupráci. Taková studie by mohla být pak podkladem pro případnou žádost o dotaci na revitalizaci tohoto území.
Takže držme palce podruhé i v této snaze.

Zpět