Sporná novela stavebního zákona prošla

07.07.2017 13:13

28. června 2017 poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu stavebního zákona, která radikálně omezuje účast veřejnosti (zejména prostřednictvím spolků, tzn. bývalých občanských sdružení) v řízeních dle stavebního zákona. Dle všeho se jedná o největší omezení občanských práv po roce 1989, a to přesto, že vládní politici vlastně porušili vlastní závazek stanovený v čl. 4.6. koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL, že zachovají současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv, týkajících se životního prostředí, včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.

Prvotní návrh na vyloučení spolků prosadili poslanci Foldyna a Adámek (oba ČSSD) a hlasovali pro ně zejména poslanci ANO, TOP09, KSČM a ODS. Oproti jejich obecné, ba až zavilé argumentaci je však jasné, že spolky nejsou na vině trvání řízení a že ani novela lhůty nezkrátí ani neodstraní současnou praxi, kdy buď stavební úřady lhůty porušují a poškozují tím investory i občany, nebo za průtahy mohou nekvalitně zpracované podklady a projektové dokumentace samotného žadatele, které je třeba opravovat nebo doplňovat. 

Na zákonodárce v poslanecké sněmovně apelovalo více než 8 000 lidí, 70 občanských spolků (včetně našeho) a řada osobností veřejného života, aby zabránili krácení práv lidem. Dokonce byl nevládními organizacemi sdruženými při asociaci Zelený kruh (včetně našeho) vytvořen web www.vrattelidemprava.cz. A nic nepomohlo. Jak kdo ve finále hlasoval, najdete ZDE. Až někde ve vaší blízkosti vznikne obchoďák nebo bytovka, podívejte se, kteří poslanci toto nepřímo umožnili a vyřadili i Vás z toho, abyste mohli ovlivnit to, co se děje ve Vašem okolí, ve kterém celý život žijete.

Na ochranu spolků se postavily třeba senátorky Eliška Wagnerová nebo Jitka Seitlová (stenozáznamy jsou ZDE), ve sněmovně pak mj. předseda výboru pro životní prostředí Robin Böhnisch (ČSSD), jenž vyzval poslance, aby nepodpořili ani jednu verzi s tím, že snižuje svobodu a práva veřejnosti. Lepší podle něj bude počkat na nový stavební zákon. "Je to nejzásadnější omezení účasti veřejnost na veřejném dění od listopadu 1989," varoval poslanec ČSSD Václav Zemek.

Senátorka Eva Syková zase třeba připomněla vyjádření čtyř právnických fakult, Univerzity Karlovy, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakulty Západočeské univerzity - všichni upozorňují na tuto skutečnost, že spolky, které jsou zpravidla sdružené z místních občanů, které nedisponují penězi ani politickou mocí, ale jen dobrou znalostí místních poměrů, nikdy neměli v souvislosti se správními řízeními v zásadě nic víc než měkké prostředky obrany. To je právo vyjádřit se k věci, právo podat k nadřízenému orgánu odvolání, právo podat žalobu ke krajskému soudu.

A přidala i vlastní zkušenost: „Další skutečností je, že argumenty těchto spolků jsou často důvodné a vedou u odvolacích správních orgánů či soudů ke zrušení napadených rozhodnutí. Není to tedy projevem obstrukce ze strany spolků. Nejsou to jenom ekologické spolky, ale důsledkem jsou odkryté nezákonnosti nebo nesprávnosti vydaných rozhodnutí. Takovým příkladem, na který se na mě obrátila jedna rodina z Krkonoš, v tomto týdnu, je, že jejich chalupa, ve které chtějí žít trvale, z Prahy se chtějí odstěhovat, tak jsou dvě chalupy, vedle se teď buduje bez jejich svolení, bez jejich možnosti vyjádření, bez vyvlastnění části jejich pozemku, se buduje obrovská hala, čistička, která bude několik metrů nad zemí, pod zem, a bude vydávat neuvěřitelný zápach. Osm let budovaná záležitost, kterou si tam vybudovali, bez jakékoli možnosti někoho oslovit nebo něco dělat, už dneska se prostě staví, bez jakéhokoli možnosti jejich vyjádření, i vyvlastněním části jejich pozemku. Takovéto věci podle mě jsou věci, které bych možná... Ten zákon jaksi přímo neumožňuje, ale do jisté míry by takovéto věci... Nebyl tady nikdo, kdo by se těchto lidí zastal. Nemyslím si, že jsou to spolky panelákových dětí, jak tady někdo z našich kolegů řekl. A že jsou proti občanům žijícím na vesnicích. To jsou občané, kteří budou žít na vesnicích, kterým ty čističky vadí, kterým ten zápach vadí. To nejsou ti lidé, kteří tam přijedou na víkend, z těch paneláků. Já bych to takhle neviděla, že ty ekologické spolky především nějakým způsobem brání pouze ty aktivisty a přírodu, ale že brání v podstatě obyvatele, kteří v tom regionu žijí.

 

Naopak Ivan Adamec (ODS) hovořil v souvislosti s dotčenou veřejností o "profesionálních vysíračích" – obecně na ně poukazovali i jiní politici, ale zajímavé je, že všichni se báli uvést byť jediný takový spolek…. 

Zajímavý byl postoj klíčových ministrů za hnutí ANO k Foldynovu návrhu. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) s ním souhlasila („Smyslem a cílem spolků by měla být ochrana přírody a krajiny, nebo ochrana životního prostředí, a ne snaha zabránit určité stavbě v určitém území.“) a ani následně se proti němu nevymezovala, když mj. argumentovala tím, že vlastně zájmy obyvatel hájí orgány obce a pak územní plán. Obecně tedy spíše balamutila poslance a senátory tím, že vlastně k významnému omezení spolků nedojde. Jak však v reálu vypadá ochrana obce (ta těžko v naší městské čísti stihne vůbec v krátké lhůtě nějak zareagovat), natož ochrana prostřednictvím územního plánu (který svou podstatou je dokumentem velmi obecným a každý si jej dokáže někdy vykládat velmi různě) známe z brněnské praxe a není to zkušenost kladná.

Druhý klíčový ministr za ANO Richard Brabec, který vede resort životního prostředí, se při hlasování o Foldynově návrhu zdržel, což bylo v tu chvíli vyjádření nesouhlasu, ovšem o finálním návrhu zákona v červnu 2017 hlasoval již pro (včetně zakomponovaného Foldynova textu). Nevládní organizace také vyčítaly Brabcovi, že nevystoupil se svým negativním stanoviskem na sněmovní schůzi před všemi poslanci, ani výrazněji v Senátu. Zástupci jeho ministerstva vyjadřovali nesouhlas s Foldynovým návrhem pouze na jednáních několika poslaneckých klubů, kde je jen omezený počet zákonodárců.

Komu novela jde na ruku, dokazuje i to, kdo se k ní a jak vyjadřoval.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák: „Apelujeme na poslance, aby nepromarnili poslední příležitost udělat alespoň dílčí pozitivní krok v posunu stavební legislativy a žádáme je o schválení v původním znění, které odešlo ze sněmovny do Senátu. Prosazení senátní verze by byl krok zpět.” 

Ředitel brněnské developerské společnosti Trikaya Alexej Veselý: „Pro velké developery přinese například lepší obranu proti zdržování projektů od laické veřejnosti. Ta totiž dokáže přípravu velmi prodloužit.

Senátor a miliardář Ivo Valenta: Přesto se dálnice nestaví, přestože tříčlenný spolek v Otrokovicích dokáže díky nepochopitelně proekologické legislativně bojovat za tuto strategicky významnou dopravní stavbu. Navíc místopředsedu tohoto spolku pana Zdeňka Vacka vynesl tento odpor k výstavbě dálnice nejen do krajského zastupitelstva, ale také do čela krajského výboru pro životní prostředí. A vůbec si nepřipouští, do jak obřího střetu zájmů se dostal, neboť jako krajský zastupitel se zároveň podílí na paralyzování naprosto klíčové stavby našeho území."

Právě proto je podle mého soudu nezbytné, abychom zastavili tuto aktivitu některých těchto aktivistů, a proto je důležité změnit stavební zákon a spoutat nenasytné spolky, které vznikly jen proto, aby pod pláštěm ochrany životního prostředí omezovaly rozvoj regionu a samy pro sebe získávaly ekonomický nebo politický prospěch.

 

Další informace kupř. zde:

https://renatachmelova.cz/blog/2017/06/28/senatem-castecne-opraveny-stavebni-zakon-spadl-pod-stul/

https://www.respekt.cz/politika/stavebni-zakon-nas-vraci-k-totalitnim-praktikam-varuje-senatorka

Zpět