Skládáme účty za volební období 2014 - 2018

23.09.2018 22:44

SKLÁDÁME  ÚČTY

Právě a především díky Vaší podpoře se

do zastupitelstva Městské části Brno-střed

v komunálních volbách 2014 dostali i tři členové OSMČ:

Ing. Bohumil Bílek, KDU-ČSL

Mgr. Jasna Flamiková, Zelení

JUDr. Michal Závodský, nez. za Zelené

 

Co se nám (resp. radnici, kde vládla koalice 4 stran a ne vždy se mohlo prosadit vše, co by se nám líbilo) povedlo?

 • Setkávali jsme se s lidmi a ptali se na jejich názory a přání (kupř. budoucí využití vyhořelé vojenské jídelny na Žižkově, budoucí využití bývalého vojenského areálu na Lerchově, budoucí podoba oblasti mezi ulicemi Neumannova a Preslova).
   
 • Pomáhali jsme obyvatelům oživovat bývalý vojenský areál na Lerchově – zejména Bohumil Bílek se zasazoval o úspěšné prosazení dvou našich projektů v rámci tzv. participativního rozpočtu, díky němuž do areálu poplyne 2,7 mil. Kč, zatímco OSMČ (Michal Závodský) ve spolupráci s „Nadačním fondem Lerchova otevřeno všem“ zase pořádal řadu akcí (Vánoční strom, oslava státního svátku 17. listopadu, Hravé odpoledne pro rodiče s dětmi). Podporujeme Sousedské festivaly na Lerchově. Ukončil se nevýhodný soukromý developerský projekt Wilson.
   
 • Podíleli jsme se na úklidových akcích v naší čtvrti (zejména v rámci akce Ukliďme Česko: Kraví hora, Wilsonův les, Helgoland, Lerchova 62).
   
 • Na vrcholu Kraví hory bylo výrazně zrekonstruováno staré hřiště (nový povrch, branky + basketbalové koše) a přibyly grillpoint, šachový stolek a u jezírka pítko a celkově se zlepšila údržba o Kraví horu.
   
 • Ke koupališti vede od Údolní po mnoha letech bezpečný šlapákový chodník, stejnou úpravu dostala vyšlapaná zkratka do parku. Vylepšovaly se služby na koupališti (zdravější občerstvení, více slunečníků, ranní plavání, zbudování venkovní sauny, zavedení e-tiketů a e-permanentek a jiných urychlení vstupu, hlavní a přidružené vstupní karty). Mimo sezónu se zdarma otevírá veřejnosti areálové dětské hřiště s výhledem na Špilberk.
   
 • Proběhla celá příprava a čeká se na realizaci (ve dvou fázích) velké opravy cestní sítě v parku Kraví hora (zejména cesta od planetária směrem na Žižkovu, kde by mělo přibýt i subtilní veřejné osvětlení) a byla opravena cesta nad Úvozem.
   
 • Na „pisárecké straně“ zejména mezi Preslovou a Neumannovou se opravila část cest a přibyla zábradlí.
   
 • Na Preslově vznikly v rámci rekonstrukce částí chodníků 4 květinové záhony. Hledá se řešení rekonstrukce průchozího chodníku (zkratky) podél vládní vily (naráží však na dlouho trvající vypořádávání majetkoprávních vztahů).
   
 • Přibyla kontejnerová stání a část z nich (B.Martinů, Květná, Heinrichova, Všetičkova) se zpevnila a zkulturnila.
   
 • Spolu s městem Brnem jsme na středu zavedli program Černé za barevné, díky němuž můžete třídit v pohodlí domova a při větším rozšíření mohou ubývat kontejnery z ulic.
   
 • Masarykova čtvrť se díky naší radnici stala první, kde se testuje sběr bioodpadu přímo z domů, takže ten nemusí končit v běžných popelnicích.
   
 • Proběhla celá příprava, zajistilo financování a čeká se na realizaci rozšíření parku na Helgolandu s posezením a vyhlídkou na jih Brna.
   
 • Proběhla příprava na umístění dvou fitprvků a workoutového hřiště na Helgolandu a čeká se na zajištění financování a následnou realizaci.
   
 • Podporujeme vznik sběrného střediska v naší čtvrti náhradou za zrušené na Vaňkově náměstí (plánování i realizace však zcela závisí na MMB).
   
 • Na Preslově došlo ke zpevnění parkovací plochy pod bytovým domem.
   
 • Po architektonické soutěži je připraven projekt na volnočasové centrum s mateřskou školkou pro 50 dětí v Pivovarské ulici a čeká se na zajištění financování.
   
 • MČ Brno-střed přispěla 1 milionem na rekonstrukci školního sportovního areálu za základní školou na Lerchově, kde vznikly velké víceúčelové hřiště a jedno menší hřiště pro míčové hry a atletická oválová dráha.
   
 • Přibyly lavičky na zastávkách MHD (Lerchova, Žlutý kopec, Údolní, Preslova) a byl znovu natřen přístřešek na zastávce Žlutý kopec.
   
 • Na základě přání obyvatel se seřídilo osvícení betonvé skulptury na Vaňkově náměstí, aby tak nerušilo a nevytvářelo světelný smog.
   
 • Chodníky se přestaly uklízet Roundupem, tedy glyfosátem, který může narušovat lidský hormonální systém, vést ke genetickým mutacím nebo i ke zvýšenému riziku rakoviny.
   
 • Na Helgolandu a Kraví hoře byly instalovány pisoáry pro psy a na exponovaných místech i zásobníky se sáčky na jejich exkrementy.
   
 • Záhony na Hlinkách se podařilo obohatit luční květenou a některé sloupy jsou osázeny popínavou zelení.
   
 • Nejen pro Masarykovu čtvrť jsme zavedli program Adopce zeleně (zájemci si mohou adoptovat vybranou veřejnou zeleň a pečovat o ni či přispět na konkrétní výsadbu a péči na transparentní účet) nebo dotace na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a péče o zeleň (kupř. zvelebení vnitrobloků, truhlíková výzdoba směrem do ulic).
   
 • Kde jsme to mohli ovlivnit, zasazovali jsme se o omezení necitlivých stavebních projektů (bytovka Neumann, přestavba domu na Lipové 41, Rezkova 25d, Dostálova).
   
 • Investovalo se do školských zařízení zřizovaných MČ Brno-střed (kupř. výměna některých oken na ZŠ na nám. Míru a rekonstrukce jejího hřiště).
   
 • Snažíme se vylepšovat naši čtvrť i různými maličkostmi (drobné opravy komunikací, doplňování košů na odpadky, časové omezení parkování na nám. Míru pro větší obrátkovost automobilů, zábrany proti rozjíždění trávníků auty, větší podíl zeleně, resp. lepší údržba a obnova, na nám. Míru se realizoval tzv. „psí totem“, vyměnily se lavičky a upravil povrch kolem nich, vznikla šlapáková zkratka od Rudišovy k samoobsluze, místo staré třešně byl vysazen nový stromek a zanedlouho budou před samoobsluhou i nové cyklistické stojany).

 

Co se nám nepovedlo, nám prosím napište na osmc@email.cz a zkusíme to napravit.

Jsme Vaši sousedé, bydlíme v pěkné zahradní  čtvrti, kterou máme rádi a chtěli bychom dále pokračovat v jejím vylepšování a zachování genia loci. Váš hlas (můžete křížkovat i napříč stranami) v říjnových komunálních volbách v tom může velmi pomoci.

5. až 6. října přijďte, prosíme, k volbám!

 

Zpět