Sběrný dvůr v Masarykově čtvrti – novinky (leden 2017)

20.01.2017 06:50

O zřízení sběrného dvora odpadů v naší čtvrti se stále snažíme – píšeme na všechny strany (včetně pana primátora) a pokoušíme se danou myšlenku stále vrátit do hry. Naposledy se tak stalo při plánování parkovacího objektu na Tomešově, kterou má zbudovat města za cca 22 mil. Kč zejména pro pacienty Masarykova onkologického ústavu. 

Hlavní plánování má na starosti (bohužel) Odbor dopravy brněnského magistrátu, který myšlence sběrného dvora není zjevně vůbec nakloněn. Dosavadní přístup svědčí o tom, jak najít mnoho důvodů, proč to spíše nejde, než se zamýšlet nad tím, aby to šlo.

Níže uvádíme důvody, které nám sdělil Ing. Josef Klepáček z Odboru dopravy, proč SSO prostě nejde. Po něm to pak „papouškují“ jiné odbory, takže je to jak ozvěna z lesa. OSMČ: „Prosíme o sběrný dvůr v daném objektu.“ Jakýkoli odbor MMB: „Nejde.“

 

- SSO musí mít minimální rozlohu z hlediska umístění a manipulace s kontejnery a vjezdu, výjezdu vozidel

 

Navrhovali jsme aktuálně i to, že by se nemuselo jednat o plnohodnotný sběrný dvůr - tedy s desítkou a více kontejnerů, ale stačily by ty hlavní: velkoobjemové spalitelné a nespalitelné, bio (možná bude řešeno nově, tedy nutnost tohoto odpadne), stavební suť, elektro (opět kdyby Brno zavedlo plošněji červené kontejnery, zase může vypadat jinak). 

 

- SSO nemůže být z hlediska požárního a z hlediska manipulace s kontejnery v uzavřeném prostoru (střecha ne)

 

Na internetu najdete dost příkladů, kde jsou sběrné dvory pod střechou. Pod střechou se dělají trhaviny, ale nesmíte pod ní odložit vysloužilou ledničku nebo tlející listí? Navíc parkovací objekt je zatím navrhován jako zboku zdmi neuzavřený (kupř. drátěné transparentní stěny)… Střechu lze dát do takové výšky, aby manipulace byla možná, resp. by se užívali kontejnery, které lze nabírat více horizontálním, než vertikálním pohybem.

 

- zpevněná plocha SSO musí být únosná pro těžkou techniku, která manipuluje s plným kontejnerem (x-krát těžší než osobní vůz)

 

Třeba by šlo využívat menších nákladních vozů nebo umístit plochu SSO mimo střechu vodojemů - i na to by mělo být místa dost. Že by se v 21. století nenašlo nějaké řešení?

 

- vjezd a výjezd k SSO musí být dimenzován na tuto těžkou techniku, včetně únosnosti příjezdové komunikace

 

Nic neřešitelného. Parkovací objekt sám má být dimenzován na 200 vozidel.

- plocha SSO musí být zpevněná, odvodněná a napojená na kanalizaci

 

Určitě nic neřešitelného. Jsme skoro uprostřed krajského města, tak snad napojení na sítě, které jsou nedaleko, by město zvládlo J

 

- vzdálenost od obytné zástavby, požární hledisko atd.

 

Je v tomto případě akceptovatelná - určitě je pro obyvatele větším problémem frekventovaná silnice, kde však daným parkovacím objektem do okolí ještě více aut přivedete. Navíc vše může být dobře odstíněno, jak zelení stávající nebo novou.

 

V pondělí 9.1.2017 se k investičnímu záměru Parkovacího objektu Tomešova vyjadřovala také rada městské části Brno-střed. I na náš popud téma sběrného dvoru zde vznesli zástupci Strany zelených. Vyjednat se však podařilo jen podporu pro umístění sběrného dvora na vedlejším stávajícím parkovišti, který by snad šel pro SSO upravit (zápis z jednání).

Právě tato varianta se nyní pomalu ukazuje jako nejprůchodnější, protože se jedná o pozemek města Brna, parkovací stání se přesunou do nového objektu, plocha je již v zásadě upravená, rovná, dobře dostupná a ještě více odlehlá od stávající zástavby (což je i trochu nevýhoda pro ty, kdo chodí s kolečky) a neměla by vadit ani MOÚ, které  má naproti víceméně jen hospodářské zázemí.

Zpět