REKONSTRUKCE WILSONOVA LESA ZAČALA !!!

26.03.2011 23:22

15.3.2011 byla zahájena dlouho připravovaná rekonstrukce Wilsonova lesa.

Jako první v řadě prací proběhne kácení dřevin – odstraňovány budou stromy suché, nemocné, s defekty a také dřeviny, které v porostu brání růstu jiným perspektivnějším stromům. Dále bude plošně provedena probírka zmlazujícího porostu a keřů uvnitř porostů, aby se porost prosvětlil, dřeviny si navzájem nekonkurovaly a měly šanci plného vývinu. Celkem bude odstraněno na 4000 jednotlivých dřevin, probírkou bude ošetřeno téměř 30 ha porostu. Byli jsme odborníky ujištěni, že přehoustlý a nesystematicky udržovaný porost takový zásah bezodkladně potřebuje a bude lesoparku ku prospěchu. Vytěžená hmota bude z velké části podrcena a vrácena zpět do porostu jako mulčovací hmota.
      
Dále budou ošetřeny vybrané stromy, proveden řez keřů, do porostů bude dosazeno 40 soliterních stromů, 1.220 sazenic menších stromů a keřů, více jak 40.000 půdopokryvných dřevin a bylin určených ke zplanění.

Stavební práce budou zahrnovat také rekonstrukci cest - především s mechanicky hutněným povrchem. U cest živičných či dlážděných je počítáno s lokálními úpravami (odvodněním apod.). Velká pozornost bude věnována obnově kamenných opěrných zídek. Upraveny budou vstupy do lesoparku.

Lesopark bude vybaven novým, na míru vytvořeným originálním mobiliářem. Objeví se zde nejen lavičky a koše, ale i odpočívadla se stolky a informační tabule – vše v jenom přírodě blízkém stylu. Stejně jsou koncipovány také herní prvky pro děti i dospělé.

Rekonstrukce lesoparku bude včetně údržby vysazené zeleně trvat do konce roku 2013, většina prací však bude provedena již v roce 2011.

Při pohybu v lesoparku v průběhu rekonstrukce dbejte, prosím, pokynů stavby.

 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

 

Forografie z rekonstrukce naleznete ZDE.

Zpět