První přípravy rekonstrukce chodníků na Kraví hoře - konečně...

22.04.2014 19:56

V září 2013 slíbil starosta Brno-střed, že se radnice „postará o opravy cest jednak kolem kolonií a jednak těch, které vedou přes jejich území, aby mohly být využívány všemi návštěvníky Kraví hory.“

Nyní máme duben 2014 a teprve se připravuje realizace rekonstrukce cest, které vedou okolo zahrádkářské kolonie Kraví hora 2 při ulici Grohova; to, co bylo mnohem podstatnější, tedy, aby se dalo procházet i skrze kolonie, zatím nějak zůstává pozapomenuto.

U těch chodníků kolem kolonií by se mělo jednat o rekonstrukci s montáží obrubníku a zpevněním plochy. Dle radnice se „samotná realizace se předpokládá s ohledem na finanční možnosti a po zpracování projektu a úspěšném výběru dodavatele,“ což taky může znamenat kdoví kdy.

V září 2013 starosta také přislíbil, že „budeme též jednat s vedením statutárního města Brna o rekultivaci lokality bývalé vyhořelé jídelny u Žižkovy ulice, což by mohla být další z možností, jak stávající park rozšířit, a také o budoucnosti areálu Vysokého učení technického, kde je však nutná dohoda s VUT jako jeho vlastníkem.“

A opět za více jak 7 měsíců se na zastupitelstvu městské části Brno-střed teprve projednává žádost o svěření budovy vyhořelé jídelny, která se musí odeslat ještě na město a čekat, jak ono rozhodne. O nějaké aktivitě vůči VUT ani vidu ani slechu…

Tedy ačkoliv pan starosta Šťástka v září 2013 ujišťoval, jak je rád, že „se nám se zahrádkáři podařilo najít cestu, jak je více otevřít veřejnosti, tak po té cestě se zatím ještě příliš nevydal.

 

Zpět