Prodá VUT svůj areál na Kraví hoře developerovi? Červen 2013

13.06.2013 00:49

Doputovaly k nám šokující informace o možných záměrech Vysokého učení technického ohled jejich areálu na Kraví hoře.

Údajně má mít VUT zájem nabýt podíl v akciové společnosti Technologický Park Brno, která  buduje celkem 190 000 m2 smíšených prostor pro kanceláře, výzkum a lehký průmysl v těsném sousedství kampusu VUT na Palackého vrchu.

K tomu však bude potřebovat finance, které by údajně mělo chtít VUT získat z prodeje právě areálu na Kraví hoře. Je jasné, že v takovém případě by se prodávalo jen nejvyšší nabídce – takže by hlavní roli hrála cena a ne třeba zájmy Brna nebo obyvatel z okolí Kraví hory. Byť dnes je daný areál územním plánem určen pro zeleň, je zcela reálné, že nějaká silná realitní skupina by do něj zainvestovala a brala to právě jako dlouhodobou investici s tím, že by někdy v budoucnu dokázala přesvědčit Brno, aby změnilo územní plán ve prospěch zástavby. Právě z dlouhodobého pohledu by to byla jedinečný počin – žádnou podobnou novou čtvrť v takové blízkosti centra a v zeleni se už v Brně nenabízí.

Už případ developerské společnosti FRAMA ukázal, jak nebezpečné je, když takový subjekt vlastní část Kraví hory a chce ji přeměnit na stavební pozemky. Tady to máme v mnohanásobně větším rozsahu!

Proti takovému postupu rozhodně protestujeme a nesouhlasíme s ním.

Obracíme se otevřeným dopisem jak na město Brno a primátora Romana Onderku, tak na Městskou část Brno-střed a starostu Libora Šťástku, aby začali podnikat okamžité kroky k zamezení takového vývoje a  otevřeli jednání s VUT ohledně majetkoprávního vypořádání, které by zaručilo, že místo nevzhledných likusáků na místě bude jednou veřejný park a ne developerská výstavba. Kdysi už se k tomu nakročilo, když malou část získalo Brno – nyní je třeba to konečně dokončit.

I vy můžete pomoci:

napište e-mail na : podatelna@stred.brno.czposta@brno.cz,

 onderka.roman@brno.czstarosta@stred.brno.cz

 

ve kterém také vyzvete vedení jak města Brna, tak Brno-střed, aby zahájila jednání s VUT a podnikla vše potřebné pro to, aby bylo zažehnáno nebezpečí, že areál koupí nějaký developer

A nebo kontaktujte svého zastupitele na městě Brně (seznam ZDE) a požádáte ho, aby výše uvedené podporoval a záležitost sledoval

Zpět