Přístupová cesta do Wilsonova lesa dostala zelenou - po šesti letech...

30.01.2014 13:57

Trvalo to jen pár let, několik našich dopisů (včetně těch, co na vše upozornily) a neustálé sledování stavu a povzbuzování, ptaní se, připomínkování, trnutí a ejhle:

 

Tisková zpráva MMB z 30.1.2014

Obyvatelé města Brna, ale zejména lidé bydlící poblíž Wilsonova lesa budou mít další možnost dostat se lépe do přírody. Město Brno zahajuje stavbu nové přístupové cesty do Wilsonova lesa, tentokráte z ulice Rezkovy. Rada města schválila ve středu 29. ledna 2014 smlouvu o dílo s termínem plnění 150 kalendářních dnů. Zhotovitel investice ve výši cca jednoho milionu korun je firma Swietelsky stavební, s.r.o.

 

Více informací
Jedná se o vybudování přístupové cesty z ulice Rezkovy do Wilsonova lesa a její napojení na stávající parkovou cestu ve Wilsonově lese. Investice zahrnuje vybudování chodníku částečně s dlážděným krytem a částečně s krytem z mechanicky zpevněného kameniva. Součástí stavby je i kácení starých stromů včetně provedení náhradní výsadby a souvisejících vegetačních úprav.

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/pristupova-cesta-do-wilsonova-lesa/

Možná už dříve, ale každopádně prvně dohledatelně jsme uř r. 2008 přímo Radu městské části Brno-střed (kde už tou dobou 2 roky seděli dnešní starosta Libor Šťástka, ODS) prosili o zkulturnění přístupu do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy. Dáíky tomu měli mít snazší přístup jak maminky s kočáky, tak třeba vozíčkáři.

Dočkali jsme se nyní po šesti letech, a to nás připomněl i přímo pan starosta, coby ty "lidi z Masarykovy čtvrti, co dlohoudobě se obraceli na radnici s prosbou o vytvoření lepšího přístupu." Takže dobrá věc se podařila, děkujeme městu Brnu a snad příště nebude třeba takové drahné doby na těch 150 m nové cesty.

 

Zpět