Přestavba Bakešova pavilonu + vizualizace

22.01.2015 13:28

Zástupci našeho sdružení Michal Závodský a Bohumil Bílek navštívili dnes Masarykův onkologický ústav, aby s jeho technickým vedením diskutovali nad plánovanými úpravami Bakešova pavilonu, v kterých MOÚ vidí aktuálně svou prioritu.

Byl nám představen projekt, spočívající v odbourání přístavby z konce 80. let. 20. stol., která stejně není v dobrém technickém stavu a navíc k n nejsou ani pořádné původní technické podklady. Tento „zásah“ vítáme, protože daná přístavba působila opravdu neorganicky a neesteticky. Novinkou pavilonu budou dvě „komunikační“ přístavby po obou stranách objektu, které sice budou stejně vysoké jako budova, ale jsou nezbytné a i zvolený „prosklený“ háv je přeci jen zjemňuje. V opraveném Bakešově pavilonu by mělo být místo pro preventivní a ambulantní onkologické aktivity. Součástí prací, na které nyní MOÚ hledá finance (dle všeho zejména u MZ ČR) bude i výstavba podzemního parkoviště pro cca 60 aut, ale spíše s regulovaným příjezdem (zaměstnanci, objednaní pacienti, tedy ne pro širokou veřejnost), a nad ním otevřenější a zkultivovanější open-air atrium s nějakým bifé.

 

Z našeho pohledu jsme apelovali na domyšlení napojení na stezku, která v budoucnu povede kolem bývalé transfuzní stanice, tedy aby i MOÚ myslelo na to, aby se lidé dostali z vnitřní části areálu MOÚ na Tomešovu a nemuseli areál nějak obcházet nebo jím bloudit. Bylo přislíbeno projednat na vedení MOÚ a my budeme dále sledovat. Domníváme se, že i taková maličkost v průchodnosti přispěje ke zlidštění zdravotnického zařízení.

Představili jsme zástupcům MOÚ naši vizi sběrného dvora v areálu bývalých vodáren na Tvrdého. Nově by se dalo uvažovat i o jakési sdružené – společné investici, kdy v těchto místech zase MOÚ uvažuje o parkovacího objektu, který je rovněž potřeba. Doufáme, že by město Brno a MOÚ mohly při dobré koordinaci a spolupráci najít shody v tom, že by přízemí objektu nebo jeho část bylo určeno pro sběrný dvůr a zbytek pro parkování. Technicky to dle nás rozhodně řešitelné je a pro obě strany by to bylo i výhodné.

Na závěr jsme se mírně dotkli i dlouhodobě citlivého bodu – přístavby hlavního vstupu do Švejdova pavilonu z Vaňkova náměstí. Ten je zatím v generelu rozvoje areálu zakreslen až do poloviny Vaňkova náměstí a počítá s ním i územní plán. Vůči MOÚ jsme deklarovali naši připravenost hledat kompromisní řešení, protože až tak objemná stavbu (jdoucí i proti Kumpoštovu záměru polootevřeného náměstí)  nepreferujeme. Dali jsme najevo, že pro všechny zúčastněné je výhodnější se o tomto bavit zavčas, a ne až když bude celý projekt připraven a vyprojektován. I ze strany MOÚ jsme cítili, že by toto nemusel být až takový problém, ale není to otázkou současné doby.

 

 

Vizualizace AK Burian-Křivinka

 

Zpět