"Povídání" s DPMB nad tématem linky 51

09.12.2013 23:33

Zachyceno z emailové komunikace s DPMB (7.11.2013 a 6.12.2013)

Ing. Jan Havíř
Dopravní podnik města Brna, a.s., Dopravní odbor:

Hlavním důvodem pro znovuzavedení linky 51 bylo požadované přímé a relativně rychlé spojení z oblasti autobusového a vlakového nádraží k nemocnici na Žlutém kopci. Linka 51 je od svého znovuzavedení koncipována jako doplňková, v intervalu a časovém rozsahu odpovídajícím objednávce ÚMČ Brno-střed prostřednictvím Statutárního města Brna. Aktuálně Vám navíc můžeme sdělit, že na základě rozhodnutí příslušných orgánů MČ Brno-střed a na základě zadání rozsahu přepravních výkonů ze strany Statutárního města Brna se s provozem autobusové linky 51 pro období příštího kalendářního roku již nepočítá.

 

OSMČ: Kdo požadoval vedení linky 51 mimo původní trasu přes Hybešovu  - MČ Brno-střed, město Brno nebo tak rozhodl DPMB?

Jan Seitl, vedoucí dopravního odboru DPMB:

Jednalo se o dohodu mezi zadavatelem výkonů (Odbor dopravy MMB) a naší společností v rámci projednávání změny smluvních dokumentů. Ty však prošly standardním schvalovacím procesem v orgánech města, včetně důvodové zprávy, která nové provozní parametry popisovala. Žádnou jinou negativní zpětnou vazbu, respektive výhradu, jsme až do Vašeho kontaktu neměli.

 

OSMČ: Co zásadního brání tomu, aby linka 35 zastavila na Mendlově náměstí ještě i na zastávce linky 51 v rámci její zastávky Mendlovo náměstí?

 

Jan Seitl:

Opakované zastavení trolejbusové linky 35 ještě na zastávce Mendlovo náměstí pro linku 51 (u lékárny) je z technického hlediska problematické, protože by vyžadovalo částečnou úpravu trolejového vedení spočívající v posunu blíže k pravému okraji vozovky. To by mohlo mít za následek omezení jízdy trolejbusů v levém jízdním pruhu. Všechny vozy, tedy i trolejbusy velmi exponovaných linek 25 a 26, by pak musely ihned při výjezdu z křižovatky přejíždět mezi pruhy, čímž by byla snížena bezpečnost a plynulost provozu. V současnosti dojde k tzv. „průpletu“ v dlouhém úseku až po oblouk u školy. Dalším negativním efektem by bylo zbytečné zastavení trolejbusu linky 25 nebo 26, pokud by jel za trolejbusem linky 35 a například ztráta dalšího signálu volno na křižovatce s ulicí Pekařskou.

 

OSMČ: Co je důvodem, že spoje 35 a 51 z Mendlova náměstí odjiždí většinou jen pár minut po sobě?

 

Ing. Jan Havíř: Časová blízkost odjezdů mezi uvedenými dvěma linkami v některých dobách je dána rozdílným intervalem obou linek a také charakterem konečné zastávky Úzká, kde nelze plánovat delší obratové doby.
 

OSMČ: Co si můžeme představit u zastávky Barvičova pod pojmem "delší obratové doby". Opravdu nejde jinak (kupř. úpravou intervalů) eliminovat ten souběh odjezdů, který je dán bohužel nejen v "některých dobách“, ale jak ukazujeme na webu snad v nadpoloviční většině odjezdů 51?

 

Jan Seitl:

Co se týká časového souběhu, nezbývá než zopakovat původní vyjádření kolegy, že časová blízkost odjezdů byla v některých dobách dána rozdílným intervalem obou linek a také charakterem konečné zastávky Úzká, kde nelze plánovat delší obratové doby.

V současnosti je celá kauza v jiné věcné rovině. Změna trasy, která byla realizována na požadavek městské části Brno-střed v měsíci listopadu, Vám pravděpodobně vyhovuje více a předpokládám, že to bylo Vaším cílem. K tomu ale bohužel aktuálně evidujeme negativní reakce cestujících (především pacientů MOÚ), kteří si zvykli na lepší přístup do areálu Ústředního autobusového nádraží Zvonařka ze zastávek na ulici Opuštěné. Ti tuto změnu naopak kritizují. To jen dokresluje fakt, že trasy linek veřejné dopravy nemohou již ze své podstaty naplnit bezezbytku požadavky všech skupin cestujících a naším nekonečným úkolem je hledání, co možná nejlepšího kompromisu mezi těmito mnohdy protichůdnými požadavky.

Zpět