Aktuální vývoj našeho podnětu ke zřízení přechodu na Barvičově

20.01.2019 17:01

Na základě Vašich připomínek jsme 8. října 2018 podali podnět ke zřízení přechodu (resp. místa pro přecházení) na křižovatce Barvičova - Rezkova/Soukopova.

Dané by mělo přispět ke zlepšení bezpečnosti přecházejících (zejména dětí).

Celé znění podnětu ZDE.

Záhy přišla odpověď (k nahlédnutí ZDE), která ukázala, že nemáme příliš vzájemně kooperující samosprávu.

Místo, aby náš podnět na zřízení přechodu na Barvičově rovnou poslali na městskou část, tak nám jej vlastně vrací a tedy my coby ona pohádková slepička jde o dům dál žádat, aby nakonec zase skončila na odboru dopravy MMB.

Každopádně jsme tedy 14. října 2018 požádali o vyhovění podnětu ÚMČ Brno-střed.
Dle posledních sdělení z radnice Brno-střed (13.12.2018) bylo na ul. Barvičově provedeno místní šetření, na základě kterého byl odeslán podnět na Brněnské komunikace, aby se vyjádřily, zda je z jejich strany návrh v pořádku. Pokud bude BKOM souhlasit, bude materiál předložen do poradní komise rady MČ Brno-střed.

Zpět