Podali jsme podnět ke zřízení přechodu na Barvičově

14.10.2018 17:01

Na základě Vašich připomínek jsme 8. října podali podnět ke zřízení přechodu (resp. místa pro přecházení) na křižovatce Barvičova - Rezkova/Soukopova.

Dané by mělo přispět ke zlepšení bezpečnosti přecházejících (zejména dětí).

Celé znění podnětu ZDE.

Záhy přišla odpověď (k nahlédnutí ZDE), která ukázala, že nemáme příliš vzájemně kooperující samosprávu.

Místo, aby náš podnět na zřízení přechodu na Barvičově rovnou poslali na městskou část, tak nám jej vlastně vrací a tedy my coby ona pohádková slepička jde o dům dál žádat, aby nakonec zase skončila na odboru dopravy MMB.

Každopádně jsme tedy 14. října požádali o vyhovění podnětu ÚMČ Brno-střed.

 

Zpět