Plánuje se revitalizace vyhlídky Tomešova na Žlutém kopci

15.08.2019 22:11

Na radnici Brno-střed se (zatím bez zapojení veřejnosti) začíná připravovat revitalizace malého parku u Tomešovy ulice, který vznikl v druhé polovině minulého století v rámci akce Z s dětským hřištěm a vyhlídkou na Staré Brno a jižní část Brna.

Záměrem je revitalizace formou dorovnání terénních nerovností, sadovými úpravami v podobě vykácení nevhodných stromů a křovin, výsadbou nových, opravou zpevněných a nezpevněných stávajících cest a novým městským mobiliářem.  

Součástí plánovaných úprav by mělo být i zrušení dvou osamělých zahrádek, ohraničených rezavým drátem, a jejich úprava do podoby veřejné zeleně.

Projektové práce by se měly uskutečnit v první polovině roku 2020, realizace následně nebo v r. 2021. Možné náklady se odhadují na cca 3 mil. Kč.

Škoda jen, že stejně aktivně nevystupuje MČ i k řešení nehezké bývalé vojenské jídelny na Kraví hoře na Žižkově a její zahrnutí do okolního parku.

 

Zpět