Od dubna se v Brně sbírají i plasty

01.04.2014 20:44
Konečně dobré zprávy:
 
v Brně se začínají třídit i plasty - takže šup s nimi do žlutých nádob (zatím šlo z plastů třídit jen PET lahve) nebo do drátěné nádoby u nám. Míru na Lerchově.
A není to ani rok, co jsme po tom volali a tajemník magistrátu nám psal, jak to nejde...
 
 
 
 
Vybíráme z tiskové zprávy MMB z 1.4.2014:
 

Město Brno zavádí od dubna letošního roku jednodušší systém třídění odpadů. Lidé mohou do žlutých kontejnerů v Brně nově vhazovat veškeré použité plastové obaly. Tato změna přináší občanům jednodušší třídění odpadů, pro město je pak finančně výhodnější. Doposud mohli lidé do žlutých kontejnerů třídit pouze plastové PET láhve. Zpracování odpadů zajišťuje pro město společnost SAKO Brno, a.s.

Nově je možné do těchto nádob vhazovat veškeré plastové obaly. Do žlutých nádob tak patří od dubna navíc igelitové tašky, sáčky a fólie nebo třeba vymyté plastové kelímky od potravin a plastové nádoby od čisticích prostředků, pracích prášků a aviváží. Stejně jako doposud mohou lidé do žlutých nádob třídit také nápojové kartóny. Změna systému třídění odpadů se netýká skla a papíru. Třídění těchto odpadů zůstává při starém.

Odpadová společnost SAKO je na změny připravena

Společnost SAKO Brno, a.s., která v Brně zajišťuje svoz a druhotné využití odpadů, se na změny připravuje již od začátku letošního roku. Její zaměstnanci například označují barevné kontejnery novými informačními samolepkami. Podle těchto nálepek lidé přesně poznají, jaké odpady mohou do barevných popelnic třídit. 
Ředitel společnosti SAKO Jiří Kratochvil k tomu dodává„Rád bych ujistil obyvatele Brna, že správně využijeme veškeré plastové obaly a nápojové kartóny, které budou třídit do žlutých nádob. Na naší dotřiďovací lince jednotlivé plasty totiž od sebe oddělujeme a dále zajišťujeme jejich druhotné zpracování. Plasty nevhodné k recyklaci pak využíváme energeticky přímo v našem zařízení.“  

Jak správně třídit odpady v Brně

Žluté kontejnery

PET láhve a plastové nádoby, sáčky, tašky fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů, krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.

Modré kontejnery

Papírové obaly a krabice, kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, letáky

Zelené a bílé kontejnery

Čiré a barevné sklenice, skleněné nádoby, láhve od nápojů, tabulové sklo

 
https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/brno-meni-od-dubna-zpusob-trideni-plastu/
Zpět