Obyvatelé Trýbovy zpozorněte: 5 nových bytovek a další výstavba u vás

09.11.2019 23:20

Vypadá to, že na Trýbovu se zaměří další stavební developerská činnost.
1)
Městské části Brno-střed byla předložena územní studie na urbanistické řešení dosud nezastavěné poslední části této lokality pod Tomešovou. Jedná se sice jen o prvotní podklad, ale i ten už naznačuje, jakým směrem se další výstavba může ubírat. Územní studie pracuje s 97 byty v pěti bytových domech s 5 až 8 nadzemními podlažími (nejnižší dům je z jihu a výška staveb postupně narůstá k severu). Studii pro developerskou společnost IMPERA eqs, a.s. vyhotovila architektonická společnost EA architekti s. r. o. z Rezkovy ulice.

Rada MČ Brno-střed 21.10.2019 se studií souhlasila a pouze požadovala, aby · soulad záměru s memorandem MČ Brno-střed k výstavbě, veřejným prostranstvím a dopravě, především intenzivní zelené střechy; · při realizaci kompletní dopravní řešení, včetně dopravního výhledového napojení na ul. Úvoz; · komunikace řešit formou obytné zóny; · realizovat parkovací stání i pro potřeby stávající lokality – kompenzace odstraněných garáží; · realizovat veřejné pěší propojení po úpatí svahu pod ul. Tomešova v návaznosti na důležité pěší propojení v dané lokalitě.

Podklad, o kterém rozhodovala rada MČ Brno-střed, najdete ZDE

2)

 

Dne 23.10.2019 podala společnost Půdy Brno, s.r.o u Úřadu MČ Brno-střed žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 166/2 a 166/3 v k. ú. Staré Brno (to jsou pozemky na spodní části Trýbovy za přízemním objektem Trýbova 7a). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet více stromů kvůli výstavbě bytového domu, resp. demolici stávajících objektů. Bližší informace k danému zatím nemáme.

 

Zpět