Novinky z připravované rekonstrukce Údolní (stav k 17.4.2018)

17.04.2018 21:02

Zúčastnili jsme se dnešní infoschůzky, organizované magistrátem města Brna, k plánované rekonstrukci horní části Údolní a navazujících rekonstrukcí částí Lerchovy, Roubalovy apod. Konala se až na Nové radnici (opět se tak ukazuje, jak naší čtvrti chybí nějaký sálek, kde by se lidé mohli setkat a necestovat kvůli tomu až do centra města).

Práce mají být zahájeny 2.5., ale již na konci dubna začne se u Úvozu realizovat úvrať, která bude sloužit jako dočasná tramvajová konečná. Po celou dobu rekonstrukce (cca do května 2019) se nepočítá s tím, že by byla kolejová doprava obnovena. Místo ní bude zavedena náhradní doprava, ale poněkud zvláštním způsobem: z nám. Míru bude cca každých 8 minut odjíždět autobus (jednou jako linka X4 a jednou jako  stávající linka 68), a to střídavě jednou směrem Komenského náměstí (trasa: Lerchova, Tvrdého, Úvoz) a jednou směr Tábor (tady přestup na tramvaje směr centrum). Tedy z nám. Míru bude sice zachován interval jako má nyní linka 4, ale z města nebo z jiných míst čtvrti se už budete muset rozhodnout, jak se do čtvrti dostanete – zda z Komenského náměstí přímo X4 nebo objížďkou s přestupem přes Tábor – bohužel to tedy bude znamenat, že interval pak bude činit úctyhodných 15 minut L Pro starší lidi doporučuje DPMB využít služeb Senior busu, ten však není (byť dotovaný) zdarma (až 6 jízd měsíčně/jedna osoba, provoz 6 – 22 hod., paušální jízdné 50 Kč po Brně).

Na Lerchově by měla u křižovatky s Bílého vzniknout v obou směrech nová provizorní zastávka. Ta stabilní, vybudovaná u Kampelíkovy, zatím není zkolaudována, takže to bude znamenat, že tímto opatřením zjevně zmizí několik parkovacích míst a bude se vystupovat do trávníků, který ještě nestačil ani vyrůst L

Co se týče silniční dopravy, hlavní objízdnou trasou se stane Lerchova - místní obyvatelé se tedy mají, na co těšit. Přiléhající části ulic Jiříkovského, Heinrichova, Všetičkova nebo bří Čapků budou zbousměrněny a bude zde zakázáno parkování zcela (Jiříkovského) nebo zčásti, aby se měla auta kde vyhnout (bří Čapků). Bílého mezi Heinrichovou a Lerchovou bude „otočena“ – bude se tudy vyjíždět na Lerchovu. Na debatě zaznělo, zda by nešlo zařídit parkování na chodníku u porodnice – magistrát zkusí prověřit (záleží na únosnosti) a zda by přes noc nešlo parkovat na parkovišti u ombudsmana (toho oslovila již dříve radnice Brna-střed, ale nebylo ji vyhověno).

Vzhledem ke skluzu, které vzniklo tím, že magistrát nedokázal rychle vysoutěžit dodavatele (tím se stalo sdružení FIRESTA a Dopravní stavby Brno), se bude dělat na více úsecích Údolní. Stavebníci by rádi do konce září 2018 měli dokončeny liniové partie (voda, plyn – ty se budou měnit vždy po styk se sousední parcelou, tedy po předzahrádku, resp. stěnu domu).

Navazující části (rekonstrukce částí ulic Lerchovy, Klácelovy a Kampelíkovy) by měla přijít na řadu někdy kolem března/dubna 2019.

Další komplikací bude, že část zařízení staveniště bude na parkovišti u restaurace Monte Bú – o cca 30 m2 (možná i více) tak ubude parkovacích míst.

Příjezd k hvězdárně a ke koupališti bude zachován.

Pro obyvatele z dotčené části Údolní bude přímo stavební sdružení vydávat od 17. kalendářního týdne propustky pro vozidla, které jim umožní se dostat k jejich nemovitostem (a v nočních hodinách případně i parkovat), a to dle aktuálních technických podmínek. Pro bližší info sledujte prosím web https://kopemezabrno.cz

Město Brno bylo obyvateli rovněž vyzváno, aby zveřejnilo konkrétní poslední plány, jak má rekonstrukce vypadat (tzn. projektovou dokumentaci).

Obecné dřívější info k podobě rekonstrukce viz také ZDE.
Zpět