Nové plány se zástavbou Kraví hory

14.01.2013 08:12

Městská část Brno-střed chce rozšířit koupaliště o další bazén, investovat desítky miliónů do přestavby šatnové části na wellness centrum a restauraci a území nad koupalištěm proměnit ve sportoviště – včetně lehkých hal a zmenšení psího výběhu! A když stavební lobby „dovolí“, ještě možná i parkovací dům návdavkem.

Vše odstartovala tisková konference radnice Brno-střed v předvánočním čase roku 2012. Jen díky médiím jsme se tak dozvěděli, co by se v našem okolí mělo realizovat. Mělo se jednat o sportoviště nad cestou u kryté plavecké haly - starosta Šťástka dokonce hovořil o "nějakých lehčích, stavebně méně náročných halách", přičemž se ještě ani neurčilo, která sportoviště by byla placená nebo naopak neplacená a nonstop veřejně přístupná. Ale již na začátku ledna 2013 (Brněnský deník) se ukázalo, že některá budou "částečně přístupná lidem, částečně jako součást koupaliště".

Protože vedení radnice raději uspořádalo přímo tiskovou konferenci a nikoli schůzku s námi nebo obyvateli Masarykovy čtvrti  a ani nás nijak nekontaktovalo, napsali jsme v lednu 2013 dopis panu starostovi, kde jsme požádali o podklady a umožnění naší účásti zavčas. Obvykle se totiž setkáváme se situací, kdy je  předložen draze vypracovaný projekt, do kterého již Brno-střed ani projektant nechtějí zasahovat. Nepostavili jsme se v něm proti hřištím, ale vyjádřili jsme obecně náš nesouhlas s relaizací hal na tak pohledovaně exponovaném místě a na úkor volných zelených ploch.

OSMČ podporuje nezpoplatněná veřejná a dětská hřiště na Kraví hoře.

OSMČ nepodporuje nevzhledné haly a drahá, zpoplatněná nebo vrcholová sportoviště pro pár jednotlivců.

Nejsme proti tomu, aby se Kraví hora využívala pro sport, ale musí to být využití:

  • adekvátní (ne způsobem jakoby Brno nemělo nikde jinde žádná sportoviště či naopak brownfieldy ke zvelebení a všechno celobrněnské sportovní dění se muselo situovat pouze na Kraví horu, navíc co nejvíce na její vrchol)
  • veřejné (když se podíváte na Kraví hoře, je zjevné, jak macešsky se radnice stará o veřejně přístupná hřiště: zatímco nejvíc investuje do hřišť za plotem, kam se navíc platí vstupné, tak hřiště u kostela nebo u vodárenského pozemku jsou v hodně nedobrém stavu). Dle nás musí hrát prim veřejně přístupné plochy a dostat standard 21. století.
  • respektující Kraví horu – ta by měla primárně relaxačním parkem a ne jakousi olympijskou vesničkou. Kraví hora není nafukovací:-)))

Čím více sem Brno napěchovává aktivit, tím více to s sebou nese další negativa. Především jde o automobily, na jejichž negativní vliv upozorňujeme už od prvních plánů na krytý bazén. Znamená to řešit parkování, kde by spíše měl člověk preferovat přírodu a bezdopravní zóny. Místo toho se Brno vzhlédne v projektu parkovacího domu: ergo další desítky miliony na betonovou krychli u Údolní ulice. Brno-střed si navíc nechalo za nemalé peníze vypracovat analýzu rozvoje dosavadního areálu, kde jsou plánovány dva parkovací domy (viz i náš web, kde je i už vizualizace). To, že najednou pan starosta začne hovořit pouze (?) o rekonstrukci stávající parkovací plochy, je (ne špatná) novinka.

Wellness se tak spíše jeví o mrhání penězi, haly o zastavování cenné zeleně a volných ploch a u situování hal o pohledově exponovaná místa a jejich degradaci a celkově zatahování dopravy do Kraví hory. Z našeho pohledu nechceme nic jiného, než by asi dodržoval ne špatný Regulační plán Kraví hory.

Radnice chce také přebudovat jeden trakt koupaliště na restauraci. Férově se ptáme, zda tato (už navíc trochu odlehlejší) část potřebuje další restauraci, navíc provozovanou (?) přímo městkou částí? Nedaleko je V-club, Draken. Starosta Šťástka „doufá“, že finance z restaurace pokryjí náklady na provoz wellness centra a celý areál tak nebude ztrátový. Když odevšud slyšíme, jak na něco nejsou peníze, musíme se ptát, co se stane, když bude celý provoz ztrátový??

Nemáme nic proti stavbě dalšího bazénu, ale i tady je to o rozumné debatě nad doprovodnými jevy a ty řešit předem, ne až prostavíme další desítky miliónů korun.

A to hlavní:

Proč město Brno ani městská část, když mají volných 80 milionů na wellness (které mj. nenašly, když se v prosinci 2012 hovořilo omezení MHD a zrušila se linka 51 a prodloužily intervaly spojů), konečně neopraví bývalý vojenský areál na Lerchově? Tolik peněz by bohatě stačilo na základní úpravu areálu na volnočasové centrum, popř. doplněné službami a pěkným parčíkem.
Opravdu se radši projdete jednou v Kneippovu chodníku, než byste měli upravené náměstí Míru?

Následně se v Brněnském deníku objevil článek, který reagoval na naše první obavy a trochu nás vykreslil nespravedlivě v horších barvách. Oproti možnému vyznění článku musíme zopakovat, že nejsme a nebyli jsme proti dětským hřištím (jen houšť) nebo úměrným veřejným sportovištím. Naše „proti“ je spíše principiální (tedy ne tak, jak si myslí pan starosta Šťástka, že jsme proti něčemu a nevíme čemu): jen proti halám a neúměrným velkým uzavřeným sportovištím na Kraví hoře, stejně jako bychom byli proti paneláku uprostřed náměstí Svobody (u něho taky nepotřebujete vědět, zda bude fialový nebo oranžový). Starosta L.Šťástka (ODS) říká, že neví, jak to bude celý záměr, na který však chce vyčlenit dalších 10 miliónů Kč, vlastně vypadat, ale přesto už kolem toho udělal v prosinci 2012 tiskovou konferenci.

K danému článku snad ještě pár malých poznámek na vyjasněnou:

  • Jak může toliko vydláždění stávající parkoviště u V-clubu dostat auta z okolních ulic, když se jeho velikost nezvětší? Navíc plánovaná závora a vybírání parkovného bude mít přesně opačný účinek. O vydláždění se starosta navíc zmiňuje poprvé (doposud na něj upozorňoval a setrvale jej vyžadoval pouze náš člen a zastupitel Bohumil Bílek), doposud uvažoval o patrových garážích (viz i náš web).
  • Sportoviště budou sice mimo zástavbu, ale všichni víme, jak je slyšet koupaliště a že příjezd ke Kraví hoře jsou jen po obydlených ulicích. Možná v tomto "nemluvíme" za celou Masarykovu čtvrť, ale patří k nám, že se i zastaneme lidí, co bydlí na Údolní, Březinově, Lerchově… A to stranou ponecháváme to množství aut, které by přivedl ještě hlouběji do Kraví hory – také se rádi procházíte s dětmi a kličkujete mezi jezdící auty?
  • To, co by mělo/mohlo být na Kraví hoře je možné projednat už nyní (v prosinci 2012 starosta říkal, jak to vše moc spěchá: "do května 2013 chceme mít už územní rozhodnutí. Je to narychlo.") – dle nás ovšem už teď (a ne až budou zaplaceny desetitisíce za projekty) lze říci, zda si vůbec přejeme nějaké nové haly na Kraví hoře.
  • Starosta L.Šťástka se pýří, aby nechal o věci (spolu)rozhodovat nějaký uzavřený spolek, jakým je OSMČ. Inu budiž (asi proto nás o ničem radši ani předem neinformuje), to svědčí o jeho přístupu k nám a naší seriózní dvanáctileté historii. Ve článku mírně přislibuje, že by případně udělal anketu a zeptal se místních (?) lidí. To je samozřejmě správné, kdyby:

        a) předtím neříkal, jak mu celá věc spěchá a že musí být hotova do května 2013

        b) vedení naší radnice respektovalo vox populi (připomeňte si výsledek ankety o osudu bývalého vojenského areálu Lerchova: vítězí řešení přenechání areálu neziskovému sektoru – počínání Brno-střed: nic, dodnes jej nikomu nepředal. Anketa Vaňkovo náměstí: výsledek = lidé nechtějí druhou stranu náměstí zastavět budovami. Brno-střed: představitelé hlasují tak, že s budovami počítají a umožňují je, zatímco konkrétní kroky k chtěnému parku nepodnikají.

Zpět