Nejnovější informace k realizace vstupu do Wilsonova lesa z Rezkovy ulice

05.06.2013 20:36

Dne 2.5.2013 bylo vydáno stavební povolení a ještě nenabylo právní moci. Probíhá zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Po odevzdání projektové dokumentace bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládané zahájení realizace by mohlo být 10/11 2013.

Zpět