Město začalo připravovat parkovací dům pro MOÚ

16.08.2016 19:38

Brno zahájilo první kroky k realizaci parkovacího domu na Tvrdého pod Masarykovým onkologickým ústavem, když rada města dne 16.8.2016 dala souhlas ke zpracování investičního záměru na akci „Parkovací dům Tomešova“ (tisková zpráva níže). Takový záměr sám o sobě je dobrý a OSMČ jej podporuje.

Otázky spíše vystávají kolem něj. Není nám kupř. zcela jasné, proč by celou investici mělo nést město Brno. MOÚ, kvůli kterému se daný záměr zejména plánuje, je státní organizací (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví), tedy by měl parking platit spíše stát. Ostatně takové plány má MOÚ dlouhodobě (vedle ještě většího parkovacího domu přímo v daném místě třeba i nové podzemní garáže v rámci přestavby budovy bývalé Bakešovy nemocnice, kde samo MOÚ nechalo již rozběhnuté územní řízení bohužel zastavit) a na jiné své stavební záměry vždy našel nemalé finanční prostředky. Prvotní (velmi hrubé) odhady na výstavbu mluví o 40 milionech. Je smutné, že na sběrný dvůr, který je pro místní více potřeba a o který žádali i v petici, se nenašla ani koruna… My usilujeme nadále, aby součástí daného objektu byl v nějaké formě právě sběrný dvůr (nemusel by mít úplný rozsah, ale alespoň to nejdůležitější – bioodpady, velkoobjemový spalitelný a nespalitelný a stavební suť; a mohl by třeba být i v nějakém automatickém režimu, tzn. bez stálého personálu a kontrolován kamerovým systémem).

Zatím se jedná pouze o zahájení zpracovávání investičního záměru, ale i tak je škoda, že se na sběrný dům nepamatovalo. Budeme se tedy snažit jej do záměru doplnit – přinejmenším, aby se prověřila i jeho realizace.

Materiál pro rozhodování rady města Brna byl zpracován celkem narychlo: 1.8. byl sepsán , během týdne se vyjadřovaly jen odbory MMB a 16.8. už to bylo na radě... V materiálu se píše: "z časových důvodů nebyl materiál předložen do komise dopravy RMB". Nebyl předložen ani do jiných orgánů, nebyl předložen ani městské části a ani našem u sdružení. Když jsme se na to ptali přímo na příslušném Odboru dopravy, odpověděla nám Ing. Zdeňka Šamánková, vedoucí oddělení koncepce dopravy, Odboru dopravy nám 15.8.2016 sdělila:  Z úrovně Magistrátu města Brna nemůžeme vědět, zda a které občanské sdružení mají ve své zřizovací dokumentaci kompetenci se k podobným projektům vyjadřovat.

Dle náměstka Matěje Hollana (ŽTB) chce město stavět parkovací dům i kvůli místním, když „Parkovací místa pak citelně chybí i místním obyvatelům v blízkosti Vaňkova náměstí.“  Domníváme se, že místní mají v parkování relativní dostatek, parkování zhoršují toliko přijíždějící z oblastí mimo čtvrť (stačí se na parkovací místa podívat večer – všechna, resp. drtivá většina z nich na Tvrdého a na speciálním parkovišti na Tomešově je zcela prázdná), takže je poněkud nepřesné, resp. manipulativní říkat, že je to i kvůli místním. Zejména, když v materiálu je řeč o placeném stání a v nedaleké době by mělo přijít i rezidentní parkování.

Kladně však hodnotíme, že součástí investičního záměru je architektonická studie, i když lepší by měla být asi rovnou architektonická soutěž, protože nemáme žádnou jistotu, že budeme na výběru, resp. výsledné podobě studie participovat a že vybraný záměr bude ve výsledku kvalitní a funkční (dosavadní zkušenosti z investičních akcí Brna na území naší čtvrti spíše ukazují opak).

 

Brno prověří možnost výstavby parkovacího domu u Masarykova onkologického ústavu

16. srpna 2016

Rada města Brna dnes dala souhlas ke zpracování investičního záměru na akci „Parkovací dům Tomešova“. Tento parkovací dům by v případě realizace sloužil návštěvníkům a pacientům Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci a pro rezidenty z okolí.

„Masarykův onkologický ústav patří mezi špičková zdravotnická střediska nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. Dlouhodobě se však potýká s nedostatkem parkovacích míst, což snižuje komfort těžce nemocným pacientům i jejich příbuzným a přátelům. Parkovací místa pak citelně chybí i místním obyvatelům v blízkosti Vaňkova náměstí,“ uvedl důvody pro zpracování investičního záměru náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan.

Uvažovaný parkovací dům by mohl vzniknout na místě bývalého podzemního vodojemu, který v současné době prochází prověřovacím procesem zpamátnění u ministerstva kultury.

„Souběžně s tímto procesem necháme posoudit možnosti výstavby nadzemního, nehloubeného, parkovacího domu, který by v žádném případě nenarušil prostor podzemního vodojemu, abychom mohli pružně reagovat na vzniklou situaci, ať už dojde ke zpamátnění objektu, nebo ne,“ dodal náměstek Matěj Hollan.

Výsledná podoba a technické řešení parkování vyplyne z architektonické studie, která by byla vypracována v průběhu přípravné fáze projektu. Investiční záměr má za úkol prověřit technické řešení objektu, příjezdové cesty, vybudování obslužného chodníku. Zamýšlená kapacita parkovacího domu by byla přibližně 100 osobních automobilů. Náklady je ve fázi přípravy investičního záměru předčasné odhadovat.

„Vzhledem k rázu čtvrti budeme dbát na to, aby parkovací dům svou hmotou a vzhledem nenarušoval okolí. Také budeme hledat jiné alternativní možnosti, jak řešit kritický nedostatek parkovacích míst pro onkologické pacienty v dané lokalitě, abychom mohli následně zodpovědně rozhodnout,“ doplnil náměstek Matěj Hollan.

 

Tiskové středisko MMB
e-mail: 
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

Zpět