Masarykova čtvrť má díky OSMČ novodobé reprezentativní pohlednice!

05.03.2010 10:17

    Již před dlouhým časem vznikla ve vedení sdružení myšlenka vzdát hold naší čtvrti také nějakým „dlouhodobějším a trvanlivějším“ způsobem, než jaký představují kupř. organizace besed a přednášek. Vzhledem k tomu, že poslední nám známé pohlednice, věnující se solitérně naší čtvrti, vyšly (začasto ještě v kolorované podobě) někdy na počátku 20. století (zejména oblast Německé úřednické čtvrti), resp. v období první republiky, shledali jsme jako důstojné a potřebné vydat Masarykově čtvrti současnou pohlednici. Vše provázely měsíce příprav, kdy bylo nelehké pro projekt získat nějaké finanční prostředky a především i nadšené lidi, ochotné se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu zhotovování pohlednice věnovat – zde patří dík zejména pánům fotografům T. Hájkovi, P. Suzovi a T. Trávníčkovi, které fotograficky podpořil i předseda sdružení Michal Závodský.

   Oproti původnímu záměru vydání jediné pohlednice přišlo sdružení líto „nepochlubit“ se všemi našimi poklady, a proto nakonec spatřily světlo světa v únoru 2010 hned tři různé pohlednice. Ty mají za cíl propagovat čtvrť a ukázat, jaké krásy může nabídnout nejen milovníkům meziválečné architektury. První pohlednice si všímá hlavních zdejších institucí (kostel. sv. Augustina, Biskupské gymnázium, Masarykův onkologický ústav, Mahenův památník atd.), další dvě přehledově prezentují celkem 30 významných objektů (mj. vila Stiassny, Krohova vila, Kumpoštova vila) od takových architektů jakými byli L. Bauer, B. Fuchs, J. Grunt, F. Kalivoda, Z. Kerekes, J. Kranz, J. Kroha, J. Kumpošt, J. Polášek, J. Víšek, E. Wiesner, E. Žáček.

Některé motivy a vily se bohužel z grafických a prostorových důvodů již na pohlednice bohužel nedostaly – snad příště...

Alespoň jednu z pohlednic dostaly na začátku března 2010 domácnosti v Masarykově čtvrti, zbývající by pak měly být k mání na obvyklých místech.

Pohlednice jsou k dostání:

 • kostel sv. Augustina
 • Masarykův onkologický ústav
 • hvězdárna M. Koperníka
 • trafika na nám. Míru
 • samoobsluha Brněnka, nám. Míru
 • Turistické a informační centrum, Radnická ul. (Stará radnice)
 • u OSMČ (osmc@email.cz)

Vznik všech pohlednic finančně významně podpořil fond Společně pro Brno (https://nadace.veronica.cz), kterému tak velmi děkujeme.

  

 OSMČ srdečně děkuje všem, kteří nemalou měrou přispěli k vydání pohlednic, ať už tím, že  obstarali snímky nebo jinak poskytli spolupráci:

 • fotograf Tomáš Hájek (www.tomashajek.cz)
 • Ing. arch. Blažena Hubáčková, Ph.D.
 • grafik Mgr. Viktor Puci (www.grafika-puci.cz)
 • grafik Jiří Sedláček
 • fotograf Ing. Patrik Suza
 • fotograf Tomáš Trávníček
 • JUDr. Michal Závodský a výkonný výbor OSMČ

 Tisk pohlednic zdárně provedla Tiskárna Helbich, a.s. - www.helbich.cz

 

Zpět