Magistrát zrušil územní rozhodnutí pro BD Neumann - únor 2014

01.03.2014 09:08

Odbor územního a stavební řízení MMB svým rozhodnutím zrušil územní rozhodnutí, povolující neúměrnou developerskou stavbu bytového domu Neumann v naší čtvrti. Na základě odvolání 36 (!) osob (včetně OSMČ) magistrát uznal, že spočívá na nezákonném rozhodnutí o změně územního plánu, a proto jej zrušil a nyní se věcí bude opět zabývat stavební úřad Brno-střed. Své rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že byla krajským soudem zrušena změna brněnského Územního plánu. Ta proběhla rozhodnutím jiným odborem MMB (Odborem územního plánování a rozvoje) v březnu 2010, kdy pro projekt bytového domu Neumann bylo povoleno navýšení indexu z hodnoty 0,6 na 1,2. 

Magistrát konstatoval, že při zvyšování tzv. indexu podlažní plochy postupoval jeden z odborů magistrátu nezákonným způsobem, když zejména chybělo projednání s účastníky řízení či veřejností, tedy postupem MMB jim byla odepřena jakákoli ochrana jejich práv. Poté, co krajský soud v souladu s novou judikaturou (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z listopadu 2013) celé rozhodnutí magistrátu o změně územního plánu zrušil, potvrdil nyní i magistrát, že pro dotčenou lokalitu opět platí nižší index podlažní plochy, kterému však objemný záměr již neodpovídá

Je to jedno z dalších malých vítězství nad necitlivými developery, kteří si naši čtvrť vybírají  primárně kvůli svým ziskům a na sousedy neberou větších ohledů. Nyní o žádosti developera bude znovu rozhodovat stavební úřad Brno-střed. 

Souběžně však ještě probíhá soudní řízení před Nejvyšším správním soudem, kam podal kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu developer NEUMANN bytový dům, a.s. Naopak brněnský magistrát již (a to i výše uvedeným rozhodnutím) uznal, že nepostupoval správně a kasační stížnost nepodával. Developer tvrdí, že se o řízení u krajského soudu dozvěděl pozdě a že soud neprokázal, že by předmětné navýšení IPP nějak dotklo práv sousedů. Ti naopak oponují, že o řízení se developer dostatečně včas dozvědět mohl a že při tak markantním porušení procesních ustanovení při podstatné změně územního plánu není třeba řešit dotčení práv účastníků.

Zpět