LERCHOVA 2019: participační ostuda

24.11.2019 14:07

Už druhé zklamání v krátké době zažívají příznivci brněnského participativního rozpočtu (PaRo) a volnočasového využití bývalého vojenského areálu na Lerchově ulici u nám. Míru. Jejich předchozí, velmi úspěšné projekty „Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu“ a „Sál pro Komunitní centrum Lerchova“ z PaRo 2017 a 2018 byly v září 2019 Brnem nemilosrdně ukončeny. Zastupitelé z ODS, ANO 2011, SPD a jeden z ČSSD nepodpořili jejich jednorázové dofinancování, když Kancelář participace, která má participativní rozpočet na starosti (vedoucí Marco Banti), si najednou usmyslela, že před realizací je nutno ještě opravit kanalizaci za 2 mil. Kč. Marné bylo, že jsme poukazovali na zvláštnosti takového požadavku (průzkum vážné poruchy neprokázal, kanalizace svého času normálně fungovala), nebo že v jiné městské části stačilo, že se radnice zavázala případné náklady s tím nést, kdyby se ukázalo, že opravdu budou potřebné. Prostě do zastupitelstva šel návrh na ukončení projektů, kde nepomohl právě ani dodatečný návrh na dofinancování, pro který si však Piráti předem nevyjednali potřebnou podporu. Podporovatelé i hlasující fanoušci projektů tak přišli rázem o rozpočtově již vyčleněných 5 milionů. Jasně se ukázalo, že heslo PaRo "DÁME NA VÁS" mohou být jen prázdná slova ‒ a areál chátrá dál. Z projektů tak zůstala schválená projektová dokumentace včetně stavebně technického průzkumu, všechna potřebná vyjádření s povolením stavby od stavebního úřadu a realizovaná elektropřípojka. Přitom by stačilo trochu vůle a realizace může hned pokračovat.

Hlasování zastupitelstva města Brna o dofinancování projektů PaRo pro Lerchovu z let 2017 a 2018. Kdo se zdržel, nehlasoval nebylo byl proti, peníze pro Lerchovu a Masarykovu čtvrť nepodpořil. Zdroj ZDE

 

Druhou hořkou pilulku museli občané spolknout, když na konci září 2019 doplatili na nepromyšlená pravidla PaRo a pomalost (ba neochotu) magistrátních odborů. Včas a řádně podali navrhovatelé v květnu 2019 do letošního ročníku PaRo dva další projekty pro areál na Lerchově, a to tentokrát pro jeho exteriéry: „Kreativní a relaxační hřiště“ a „Edukativní a relaxační zahrada“. Pravidla PaRo vyžadují, aby předtím, než projekty postoupí do dalšího kola, kde o nich již skutečně rozhodují Brňáci, je schválily příslušné odbory MMB a také příslušná městská část, a to vše do konce září 2019. Tím se má garantovat, že jsou proveditelné, tzn. kupř. nenavrhuje se realizovat hřiště na pozemku, který Brnu nepatří nebo je nezbytně využíván jinak.

Zdálo by se, že na zběžné prověření projektu jsou více nežli čtyři měsíce dostatečné, ale ouha. Oba projekty narazily u dvou odborů: u Majetkového (MO) a Odboru správy majetku (OSM), pod jehož správu mimochodem celý areál spadá a to, jak dnes vypadá, je i jeho vizitkou. MO obdržel projekty k vyjádření 14.5.2019 a dal až 30.8. stanovisko „neproveditelný“ s prapodivným nelogickým komentářem, který je i nyní na oficiálním webu PaRo uveden jako zdůvodnění u MO (pozemky získalo Brno ve veřejném zájmu bezúplatným převodem od Ministerstva obrany za účelem výstavby veřejné občanské vybavenosti). Na základě chvályhodné iniciativy Kanceláře participace se po schůzce s vedoucí MO a náměstkem Tomášem Koláčným přístup MO vyjasnil a stanovisko se změnilo na „proveditelný“

Větším oříškem a de facto „hrobařem“ byl Odbor správy majetku. Ten dostal projekt k posouzení 8.7.2019 (ale věděl o něm už od května 2019) a přislíbil stanovisko do konce července (což nesplnil), ale v září začal avizovat, že zaujme negativní stanovisko, ale oficiálně je doručil až 24.9.2019 (!). Přitom se nevyjadřoval z těch mnoha desítek letošních projektů k žádným jiným, než jen k těmto našim a ty byly tentokrát ještě technicky doslova primitivní, a přesto mu to tak dlouho trvalo. Kancelář participace se rozhodla předběžně stanovisko OSM v dané podobě nebrat zcela v potaz (nakonec se od odboru přece jen objevilo u projektů „proveditelný“) a na poslední chvíli poslala projekty na posouzení MČ Brno-střed, kterou zatím neoslovila, čekajíc právě na schválení odbory MMB. Tam však projekty dorazily v pátek, kdy poslední den na odsouhlasení byl hned v pondělí a kdy při zachování všech procesních standardů a lhůt nešlo dané zvládnout bez případné velké ochoty a spolupráce rady (složené z ANO, ODS a KDU-ČSL). Kancelář participace telefonicky kontaktovala asistentku tajemníka ÚMČ Brno-střed, aby o materiálu věděl, a doufala, že bude v pondělí, kdy zasedá rada MČ, „dán na stůl“. To se však nestalo, takže oba projekty tím, že nedostaly souhlas MČ, byly automaticky vyhodnoceny jako „neproveditelné“ a nepostoupily dál.

Takže čtyři dosavadní lerchovské projekty nemají žádné negativní stanovisko, jen se u každého z nich našly důvody, aby nebyly realizovány.

Vše ukázalo nebezpečný precedens: stačí malé šikovné „sabotování“ ze strany MMB a navrhovatelé mohou celý svůj projekt hodit do koše.

A kdo za to vše může?

Dle nás jsou na vině jednak Kancelář participace, resp. pravidla PaRo, a jednak dva odbory MMB.

Jakkoli jinde uznáváme, že se Kancelář participace snažila a pomáhala, tak nastavení pravidel, kdy se na městskou část obrací až po vyjádření odborů MMB, je prostě špatné. A to navíc, když odborům magistrátu dá nelogicky lhůtu na vyjádření úplně stejnou, jaká je pro schválení celého projektu všemi zúčastněnými! Tato hrubá nedomyšlenost znamená, že pokud se odbor vyjádří v poslední mu daný den lhůty, tak on vlastně nic neporušuje, není v prodlení, ale zároveň už zde není vůbec žádný časový prostor na zajištění souhlasu městské části. Pravidla prostě nepředpokládají, že rutinní posouzení projektu může některým odborům trvat (ať už záměrně nebo ne) více než čtyři měsíce! Absurdnost situace došla tak daleko, že když jsme se ptali na to, zda magistrát byl o stanoviska urgován, tak ten prý odpovídal, že žádné urgence nedostal a že je prý ani dostat nemohl, protože urgovat něco, na co má ještě lhůtu, vlastně ani nejde.

Odbory magistrátu k posouzení přistoupily zjevně velmi laxně. U Majetkového odboru by to tak ještě nevadilo – alespoň vydal pozitivní stanovisko měsíc před koncem lhůty, ale Odbor správy majetku, kde administraci posouzení měl na starosti přímo její vedoucí Bc. Petr Gabriel, vlastně dal všemu hřebíček do rakvičky. Co jemu a jeho odboru trvalo na odsouhlasení dvou projektů na banální hřiště a zahradu skoro tři měsíce, netušíme. Můžeme se jen domnívat, že svou roli mohl hrát i ten fakt, že vedoucí Gabriel (jinak z Bosonoh, tedy asi bez srdečnějšího vztahu k naší čtvrti) je členem a politikem ODS, která volnočasovému a komunitnímu využití bývalého vojenského areálu dlouhodobě nefandí (na zářijovém zastupitelstvu nepodpořili ani jeden dofinancování jiných projektů pro Lerchovu) a možná (nejen) nám dodnes nemůže zapomenout, že jsme zmařili výstavbu soukromé bytovky Wilson (kdo ví, kam měla putovat možná i nějaká ta „děkovná“ obálka či krabice od vína) a kdy kvůli nevýhodným smlouvám s developerem na daný prostor na Lerchově byla jejich politička Dagmar Hrubá jako vůbec první starosta MČ Brno-střed za pokus o zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku trestně odsouzena. Ať už se jednalo o úmysl, zlomyslnost nebo cokoli jiného, OSM MMB byl asi hlavním hrobařem našich projektů.

Každopádně výsledkem je, že dva prospěšné projekty, které měly zkulturnit exteriéry na Lerchově, vinou úředníků MMB nedostaly ani možnost ucházet se v letošním participativním rozpočtu o přízeň Brňanů a je to tak v krátké době ze strany města Brna druhé zaříznutí projektů PaRo pro Lerchovu. Proč zde město jde proti vlastním obyvatelům, je otázkou.

Po nepřiklepnutí dofinancování dřívějších projektů PaRo jsme se vážně ptali, jak lidé ještě mohou plně věřit mottu DÁME NA VÁS. Nyní se ukazuje, že někdy je myšlenka participace jen pozlátkovým šidítkem a místo aby o vašem projektu férově rozhodovala přímo (ne)přízeň lidí (a tedy oni participovali na správě svého města), jste zcela odkázáni na pár úředníků a jejich libo-/zlo-/vůli. Z dobré myšlenky se tak někdy může stát spíše  ostuda, ne-li přímo „podraz“.

 

O projektech pro Lerchovu nerozhodli lidé, ale úředníci magistrátu (propagační banner PaRo 2019).

Zpět